Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אבן אדיר
מס. חבר: 9398תואר: אמן בכיר כסףסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 23-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,13439177,394
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .94.940
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
05-09-2021יום ראשון ערב ספטמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,13438877,364
29-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
25-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-08-2021סימולטנית ארצית אוגוסט 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)85.58
13-08-2021גביע המדינה לקבוצות - שמינית הגמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
09-08-2021ברומטר 09/08 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-08-2021גביע המדינה לקבוצות 2021 - מוקדמות ב (שבת) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)84.48
04-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,11237977,252
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח