Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קלר יצחק
מס. חבר: 9105תואר: רב אמן כסףסניף: פ"ת - אם המושבות

נכון לתאריך: 23-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 24,2943,57227973,964
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) ..211,050
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
23-09-2021#14845 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
21-09-2021ברומטר חג סוכות מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
21-09-2021ברומטר חג סוכות בונוס (ת"א - אביבים)....
20-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)15..15
19-09-2021ראשון ספטמבר מושב 3 (פ"ת - ויצו)....
19-09-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)10..10
14-09-2021שלישי ספטמבר מושב 1 (פ"ת - ויצו)....
13-09-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
13-09-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
12-09-2021ראשון ספטמבר מושב 2 (פ"ת - ויצו)3..3
11-09-2021ארצית במועדון אם המושבות מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
11-09-2021ארצית במועדון אם המושבות מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
11-09-2021ארצית במועדון אם המושבות בונוס (פ"ת - אם המושבות).2.20
10-09-2021שישי אחהצ ברומטר - ספט מושב 2 (חיפה כרמל)3..3
08-09-2021אביבים כרמל ברומטר חג מושב 1 (ת"א - אביבים)....
08-09-2021אביבים כרמל ברומטר חג בונוס (ת"א - אביבים)....
06-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
05-09-2021ראשון ספטמבר מושב 1 (פ"ת - ויצו)7..7
04-09-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-09-2021חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו24,2183,56727973,838
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021שלישי אוגוסט בונוס (פ"ת - ויצו)....
31-08-2021שלישי אוגוסט מושב 5 (פ"ת - ויצו)....
30-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)5..5
29-08-2021ראשון אוגוסט בונוס (פ"ת - ויצו)1..1
29-08-2021ראשון אוגוסט מושב 5 (פ"ת - ויצו)8..8
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
24-08-2021שלישי אוגוסט מושב 4 (פ"ת - ויצו)....
22-08-2021ראשון אוגוסט מושב 4 (פ"ת - ויצו)....
21-08-2021שבת בוקר ברומטר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
20-08-2021שישי אחהצ אוגוסט - ברומטר מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
20-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
17-08-2021שלישי אוגוסט מושב 3 (פ"ת - ויצו)....
16-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
15-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
15-08-2021ראשון אוגוסט מושב 3 (פ"ת - ויצו)3..3
14-08-2021שבת בוקר ברומטר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)2..2
10-08-2021שלישי אוגוסט מושב 2 (פ"ת - ויצו)....
08-08-2021ראשון אוגוסט מושב 2 (פ"ת - ויצו)4..4
01-08-2021ראשון אוגוסט מושב 1 (פ"ת - ויצו)....
25-07-2021ראשון יולי מושב 4 (פ"ת - ויצו)5..5
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - מקומיות מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)8..8
18-07-2021ראשון יולי מושב 3 (פ"ת - ויצו)....
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)10..10
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)21..21
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב - תיקון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)14..14
  נקודות אמן - יתרת פתיחה24,1053,55827973,635
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח