Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
עילם משה
מס. חבר: 8972תואר: אמן בכיר ארדסניף: ת"א - בית הלוחם אפקה

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 14,036366.17,696
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר כסף) ..150
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
13-09-2021תחרות שני בוקר ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
12-09-2021תחרות ראשון בוקר ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
09-09-2021ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)3..3
05-09-2021תחרות ראשון בוקר ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו14,027366.17,687
31-08-2021ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
30-08-2021תחרות שני בוקר אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
30-08-2021תחרות שני בוקר אוגוסט מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-08-2021תחרות ראשון אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021תחרות ראשון בוקר אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)9..9
29-08-2021תחרות ראשון בוקר אוגוסט מושב 5 (ת"א - אביבים)7..7
26-08-2021ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
26-08-2021ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
23-08-2021תחרות שני בוקר אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-08-2021תחרות ראשון בוקר אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
19-08-2021ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
16-08-2021תחרות שני בוקר אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
15-08-2021תחרות ראשון בוקר אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)10..10
12-08-2021ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)10..10
10-08-2021ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)10..10
09-08-2021תחרות שני בוקר אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-08-2021תחרות ראשון אחה"צ אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
05-08-2021ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
03-08-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
02-08-2021תחרות שני בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
29-07-2021ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
29-07-2021ימי חמישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)10..10
27-07-2021ימי שלישי בבית הלוחם בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
27-07-2021תחרות שלישי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2021תחרות שני בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)4..4
26-07-2021תחרות שני בוקר יולי מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
25-07-2021תחרות ראשון בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
22-07-2021ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)9..9
20-07-2021תחרות שלישי בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2021תחרות ראשון בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-07-2021ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)10..10
13-07-2021ימי שלישי בבית הלוחם מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
12-07-2021תחרות שני בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-07-2021תחרות ראשון בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)10..10
08-07-2021ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
05-07-2021תחרות שני בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-07-2021ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)10..10
29-06-2021ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
29-06-2021ימי שלישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
28-06-2021תחרות שני בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2021תחרות ראשון בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2021ימי חמישי ערב יוני בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
17-06-2021ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
15-06-2021ימי חמישי ערב יוני מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
14-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)11..11
10-06-2021ימי חמישי ערב יוני מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
08-06-2021ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
07-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-06-2021תחרות ראשון בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
03-06-2021ימי חמישי ערב מאי מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)9..9
01-06-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה13,826366.17,486
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח