Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אורנשטיין איתן
מס. חבר: 801תואר: רב אמן בינלאומיסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 19-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 39,2737,5281,256177,353
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי כסף) ..1,74487,200
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
19-06-2021אליפות ישראל לגברים 2021 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)15..15
19-06-2021אליפות ישראל לגברים 2021 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-06-2021אליפות ישראל לגברים 2021 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)..150
18-06-2021אליפות ישראל לגברים 2021 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
18-06-2021אליפות ישראל לגברים 2021 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
12-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)12..12
12-06-2021ירושלים אוליין - שבת אחר הצהרים ללא רובוטים - יוני יולי 2021 מושב 2 (ירושלים)1..1
05-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)8..8
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו39,2317,5281,255177,261
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)10..10
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)..10500
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
21-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
21-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
21-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)16..16
15-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
08-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
07-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 5 (פסטיבל בינלאומי).2.20
29-04-2021פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה - גמר א בונוס (פסטיבל בינלאומי)..2100
29-04-2021פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה - גמר א מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)6..6
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי)....
28-04-2021פסטיבל אונליין - מוקדמות זוגות פתוחה מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)13..13
27-04-2021#70817 Int. Festival BAM Teams בונוס (פסטיבל בינלאומי)..2100
26-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי).3.30
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).5.50
24-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
24-04-2021זוגות TOP-BOTTOM מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)..3150
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).1.10
17-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
10-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
10-04-2021ירושלים אונליין - שבת אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 2 (ירושלים)5..5
08-04-2021#87011 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
03-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)9..9
25-03-2021#56686 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)5..5
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
19-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
19-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - גמר ב' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1..1
18-03-2021#87764 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAM בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
13-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)5..5
12-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
06-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)12..12
05-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
  נקודות אמן - יתרת פתיחה39,0927,5031,238176,022
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח