array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בקלצוק ארז
מס. חבר: 7115תואר: רב אמןסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 8,7601,3463824,120
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) ..2100
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
18-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
08-05-2022סימולטנית מאי - גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8,7541,3453824,104
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
10-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
03-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
06-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
13-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה8,7091,3453824,059
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח