דו"ח נקודות אמן
ברב בנימין
מס. חבר: 664תואר: רב אמן ארדסניף: קריות

נכון לתאריך: 22-07-24מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 28,7011,36410747,691
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .601.6,010
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
22-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
22-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
21-07-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-07-2024#3011 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)14..14
20-07-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-07-2024#3007 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)2..2
18-07-2024#45508 Pairs Avivim Carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)....
17-07-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-07-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)12..12
15-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
14-07-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
13-07-2024#80041 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
13-07-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
12-07-2024#80040 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)5..5
11-07-2024#6389 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-07-2024חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-07-2024אביבים כרמל שלישי בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-07-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
08-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
07-07-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
06-07-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-07-2024#53212 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)4..4
05-07-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
04-07-2024חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
01-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
01-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)9..9
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)19..19
30-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)9..9
30-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-06-2024#24367 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
29-06-2024אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2024#24365 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)6..6
28-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
28-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2024#58161 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
24-06-2024#45885 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)....
22-06-2024#420 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו28,5551,36410747,545
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)19..19
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)9..9
29-06-2024#24367 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
28-06-2024#24365 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)6..6
28-06-2024#58184 Pairs avivim carmel + booklet מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
27-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2024#58161 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)12..12
25-06-2024#45880 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
25-06-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
25-06-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
24-06-2024#45885 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)....
24-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)9..9
24-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
22-06-2024#420 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
22-06-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
20-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
20-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
19-06-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
18-06-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-06-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
16-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
15-06-2024#74476 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)14..14
15-06-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
14-06-2024#74475 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
14-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
13-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-06-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-06-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
09-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
08-06-2024#47964 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)9..9
08-06-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-06-2024#47961 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
07-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
06-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
05-06-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
03-06-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
01-06-2024#35219 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
31-05-2024#35218 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
31-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח חלוקות בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2024#59375 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
30-05-2024אביבים כרמל חמישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2024אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
28-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-05-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
27-05-2024#41112 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
26-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2024אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
14-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
12-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-05-2024#38593 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
11-05-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)10..10
10-05-2024#38592 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
10-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח חלוקות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-05-2024אביבים כרמל חמישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-05-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
07-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
07-05-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
05-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
04-05-2024#26148 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
04-05-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-05-2024#26147 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
03-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-05-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
01-05-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-05-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 5 (ת"א - אביבים)5..5
30-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
29-04-2024#26141 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
28-04-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2024אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אפריל 2024 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
27-04-2024אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
26-04-2024אביבים כרמל ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2024 בונוס (חיפה - ברידג' מחניים)....
26-04-2024אביבים כרמל ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2024 מושב 4 (חיפה - ברידג' מחניים)....
26-04-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
24-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-04-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)8..8
24-04-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
23-04-2024#10833 Pairs avivim carmel chag sameach barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
21-04-2024#96689 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
20-04-2024אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אפריל 2024 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)12..12
20-04-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-04-2024אביבים כרמל ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2024 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
18-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
17-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
17-04-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-04-2024#77254 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
15-04-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
14-04-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
14-04-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
13-04-2024אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אפריל 2024 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
13-04-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
12-04-2024אביבים כרמל ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2024 מושב 2 (חיפה - ברידג' מחניים)....
12-04-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
10-04-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-04-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
07-04-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-04-2024אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אפריל 2024 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
06-04-2024אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
05-04-2024אביבים כרמל ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2024 מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
04-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-04-2024אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
02-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-04-2024אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה28,2121,36410747,202
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח