Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
טל יוסף
מס. חבר: 6585תואר: רב אמן כסףסניף: רמת גן - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 12-04-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,3131,91713537,233
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) .1,08316519,080
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-04-2021יום ראשון ערב אפריל גבעתיים מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,3131,91213537,183
21-03-2021יום ראשון ערב מרץ מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
28-02-2021יום ראשון אחה"צ - פברואר בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
28-02-2021יום ראשון ערב - פברואר בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)4..4
28-02-2021יום ראשון ערב מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
28-02-2021יום ראשון ערב - פברואר מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
14-02-2021יום ראשון אחה"צ - פברואר מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)5..5
14-02-2021יום ראשון ערב - פברואר מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)5..5
07-02-2021יום ראשון ערב - פברואר מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
31-01-2021יום ראשון ערב - ינואר בונוס (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
24-01-2021יום ראשון ערב - ינואר מושב 4 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)4..4
22-01-2021ליגה לקבוצות אונליין 2020 - דרג א - בית 2 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)2412.144
17-01-2021יום ראשון ערב - ינואר מושב 3 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)6..6
15-01-2021סימולטנית אונליין 15.1.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
10-01-2021יום ראשון ערב - ינואר מושב 2 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,2531,89613536,963
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח