Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שניידר רני
מס. חבר: 6373תואר: רב אמן בינלאומיסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 19-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 22,0074,3892,202175,997
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי כסף) .61179846,010
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו22,0074,3892,202175,997
  נקודות אמן - יתרת פתיחה22,0074,3892,202175,997
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח