Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גלברד מרדכי
מס. חבר: 612תואר: רב אמן בינלאומי כסףסניף: נהריה - לב הצפון

נכון לתאריך: 19-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 69,86813,3263,048355,528
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
19-06-2021#84615 moshavot poleg ramhash hasharon מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
18-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
17-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
17-06-2021תחרות חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)10..10
16-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
16-06-2021ימי רביעי ערב -פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)8..8
14-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
14-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
11-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
09-06-2021ימי רביעי ערב -פרס כספי מושב 1 (רמת השרון)....
07-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
07-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
06-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
05-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
04-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
02-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו69,80213,3263,048355,462
31-05-2021תחרות שני בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)12..12
31-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
31-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)1..1
30-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)13..13
30-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)8..8
30-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)7..7
30-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)6..6
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)12..12
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)3..3
28-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)10..10
28-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)9..9
27-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
27-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
26-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי בונוס (רמת השרון)....
26-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 4 (רמת השרון)7..7
26-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
26-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
25-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
25-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
25-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
25-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
24-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
24-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
23-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
22-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
21-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)5..5
20-05-2021#70278 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
20-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
19-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
18-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
18-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
16-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
15-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
14-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)9..9
13-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
12-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
11-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
10-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)13..13
09-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
07-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
06-05-2021#29822 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
06-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
05-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
04-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
03-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)8..8
02-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
01-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
30-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)13..13
30-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)5..5
29-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 5 (פסטיבל בינלאומי).2.20
28-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי).4.40
27-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי).4.40
26-04-2021ימי שני ערב-אפריל בונוס (רמת השרון)....
26-04-2021ימי שני בוקר בונוס (רמת השרון)....
26-04-2021שני בוקר - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)6..6
26-04-2021שני בוקר - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
26-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
25-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)7..7
25-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
24-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות גברים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).4.40
22-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
21-04-2021רביעי ערב - אימפים מושב 6 (פולג- ברידג' פוינט)13..13
21-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
20-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
19-04-2021ימי שני ערב-אפריל מושב 3 (רמת השרון)8..8
19-04-2021שני בוקר - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
19-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)5..5
18-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
17-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
16-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)9..9
14-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)8..8
13-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)7..7
12-04-2021שני בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
12-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)7..7
11-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
09-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)5..5
08-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
07-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
06-04-2021סימולטנית במועדון רמה"ש מושב 1 (רמת השרון)....
06-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
05-04-2021ימי שני בוקר מושב 1 (רמת השרון)5..5
05-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
05-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
04-04-2021ימי ראשון ערב מושב 1 (רמת השרון)13..13
04-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
03-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
02-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
01-04-2021#25630 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
31-03-2021רביעי ערב - אימפים בונוס (פולג- ברידג' פוינט)....
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-20:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)8..8
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)14..14
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)10..10
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
29-03-2021ימי שני ערב בונוס (רמת השרון)....
29-03-2021ימי שני ערב מושב 5 (רמת השרון)15..15
29-03-2021ימי שני בוקר-מרץ בונוס (רמת השרון)19..19
29-03-2021ימי שני בוקר-מרץ מושב 5 (רמת השרון)8..8
29-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)12..12
29-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)5..5
28-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)9..9
28-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)6..6
25-03-2021#56686 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)5..5
25-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)9..9
25-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
25-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)7..7
25-03-2021ירושלים - חמישי בוקר - פברואר מרץ 2021 בונוס (ירושלים)....
24-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-20:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
24-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
23-03-2021#35618 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
23-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
22-03-2021ימי שני בוקר-מרץ מושב 4 (רמת השרון)12..12
22-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
21-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
18-03-2021#87764 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAM בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
18-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
17-03-2021רביעי ערב - אימפים מושב 3 (פולג- ברידג' פוינט)9..9
17-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
16-03-2021#66430 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)7..7
16-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
15-03-2021ימי שני בוקר-מרץ מושב 3 (רמת השרון)11..11
15-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
14-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
13-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
11-03-2021#15858 moshavot poleg ramhash hasharon NO ROB מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
11-03-2021#15873 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
10-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)7..7
10-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)5..5
09-03-2021#94878 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
09-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
08-03-2021ימי שני ערב מושב 2 (רמת השרון)4..4
08-03-2021ימי שני בוקר-מרץ מושב 2 (רמת השרון)10..10
08-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)8..8
07-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
05-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
04-03-2021#43234 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)2..2
04-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
03-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
03-03-2021ירושלים - IMP רביעי בערב - מרץ אפריל 2021 מושב 1 (ירושלים)3..3
02-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
01-03-2021ימי שני ערב מושב 1 (רמת השרון)....
01-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)8..8
  נקודות אמן - יתרת פתיחה69,02513,3113,048354,535
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח