Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לבני יעקב
מס. חבר: 5731תואר: אמן בכיר כסףסניף: קיסריה

נכון לתאריך: 12-04-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 15,450408219,630
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .9221,020
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-04-2021בית צבי ראשון וחמישי אפריל 2021 מושב 3 (עמק יזרעאל)3..3
11-04-2021גביע האביב מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)10..10
04-04-2021בית צבי ראשון וחמישי אפריל 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)3..3
04-04-2021גביע האביב מושב 2 (זכרון יעקב - עמיחי)12..12
01-04-2021סוף קורונה מושב 5 (קיסריה)....
31-03-2021גביע חג החרות מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו15,418408219,598
31-03-2021גביע חג החרות מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
25-03-2021בית צבי מרץ 2021 בונוס (עמק יזרעאל)....
25-03-2021סוף קורונה מושב 4 (קיסריה)6..6
24-03-2021גביע חג החרות מושב 2 (זכרון יעקב - עמיחי)7..7
21-03-2021בית צבי מרץ 2021 מושב 6 (עמק יזרעאל)....
21-03-2021גביע האביב מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)10..10
18-03-2021סוף קורונה מושב 3 (קיסריה)....
17-03-2021גביע חג החרות מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)6..6
14-03-2021בית צבי מרץ 2021 מושב 4 (עמק יזרעאל)1..1
11-03-2021סוף קורונה מושב 2 (קיסריה)3..3
10-03-2021חד פעמי זכרון בונוס (זכרון יעקב - עמיחי)....
10-03-2021חד פעמי זכרון מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
07-03-2021בית צבי מרץ 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)2..2
04-03-2021סוף קורונה מושב 1 (קיסריה)5..5
28-02-2021בית צבי פברואר 2021 בונוס (עמק יזרעאל)10..10
28-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 8 (עמק יזרעאל)4..4
25-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 7 (עמק יזרעאל)4..4
21-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 6 (עמק יזרעאל)4..4
18-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 5 (עמק יזרעאל)3..3
14-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 4 (עמק יזרעאל)4..4
11-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 3 (עמק יזרעאל)3..3
07-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)3..3
04-02-2021בית צבי פברואר 2021 מושב 1 (עמק יזרעאל)2..2
31-01-2021בית צבי ינואר 2021 בונוס (עמק יזרעאל)10..10
31-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 9 (עמק יזרעאל)4..4
28-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 8 (עמק יזרעאל)4..4
24-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 7 (עמק יזרעאל)3..3
21-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 6 (עמק יזרעאל)....
17-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 5 (עמק יזרעאל)3..3
15-01-2021סימולטנית אונליין 15.1.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 4 (עמק יזרעאל)3..3
10-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 3 (עמק יזרעאל)3..3
07-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)3..3
03-01-2021בית צבי ינואר 2021 מושב 1 (עמק יזרעאל)2..2
  נקודות אמן - יתרת פתיחה15,298408219,478
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח