Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לבני יעקב
מס. חבר: 5731תואר: אמן בכיר כסףסניף: קיסריה

נכון לתאריך: 17-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 15,592410219,792
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .9021,000
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
16-06-2021גביע חג שבועות מושב 4 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
13-06-2021גביע ל"ג בעומר מושב 5 (זכרון יעקב - עמיחי)10..10
10-06-2021קיץ מושב 2 (קיסריה)11..11
09-06-2021גביע חג שבועות מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)7..7
06-06-2021גביע ל"ג בעומר מושב 4 (זכרון יעקב - עמיחי)13..13
03-06-2021קיץ מושב 1 (קיסריה)4..4
02-06-2021גביע חג שבועות מושב 2 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו15,539410219,739
30-05-2021גביע ל"ג בעומר מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)....
27-05-2021ל"ג בעומר בונוס (קיסריה)4..4
27-05-2021ל"ג בעומר מושב 6 (קיסריה)....
26-05-2021גביע חג שבועות מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)7..7
23-05-2021גביע ל"ג בעומר מושב 2 (זכרון יעקב - עמיחי)....
20-05-2021ל"ג בעומר מושב 5 (קיסריה)7..7
13-05-2021ל"ג בעומר מושב 4 (קיסריה)10..10
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
06-05-2021ל"ג בעומר מושב 3 (קיסריה)4..4
05-05-2021גביע חג החרות בונוס (זכרון יעקב - עמיחי)5..5
05-05-2021גביע חג החרות מושב 6 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
02-05-2021גביע ל"ג בעומר מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)10..10
29-04-2021בית צבי ראשון וחמישי אפריל 2021 בונוס (עמק יזרעאל)....
29-04-2021ל"ג בעומר מושב 2 (קיסריה)7..7
28-04-2021גביע חג החרות מושב 5 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
25-04-2021גביע האביב בונוס (זכרון יעקב - עמיחי)16..16
22-04-2021ל"ג בעומר מושב 1 (קיסריה)3..3
21-04-2021גביע חג החרות מושב 4 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
18-04-2021בית צבי ראשון וחמישי אפריל 2021 מושב 4 (עמק יזרעאל)3..3
18-04-2021גביע האביב מושב 4 (זכרון יעקב - עמיחי)....
11-04-2021בית צבי ראשון וחמישי אפריל 2021 מושב 3 (עמק יזרעאל)3..3
11-04-2021גביע האביב מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)10..10
08-04-2021סוף קורונה בונוס (קיסריה)5..5
08-04-2021סוף קורונה מושב 6 (קיסריה)....
04-04-2021בית צבי ראשון וחמישי אפריל 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)3..3
04-04-2021גביע האביב מושב 2 (זכרון יעקב - עמיחי)12..12
01-04-2021סוף קורונה מושב 5 (קיסריה)....
31-03-2021גביע חג החרות מושב 3 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
25-03-2021בית צבי מרץ 2021 בונוס (עמק יזרעאל)....
25-03-2021סוף קורונה מושב 4 (קיסריה)6..6
24-03-2021גביע חג החרות מושב 2 (זכרון יעקב - עמיחי)7..7
21-03-2021בית צבי מרץ 2021 מושב 6 (עמק יזרעאל)....
21-03-2021גביע האביב מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)10..10
18-03-2021סוף קורונה מושב 3 (קיסריה)....
17-03-2021גביע חג החרות מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)6..6
14-03-2021בית צבי מרץ 2021 מושב 4 (עמק יזרעאל)1..1
11-03-2021סוף קורונה מושב 2 (קיסריה)3..3
10-03-2021חד פעמי זכרון בונוס (זכרון יעקב - עמיחי)....
10-03-2021חד פעמי זכרון מושב 1 (זכרון יעקב - עמיחי)4..4
07-03-2021בית צבי מרץ 2021 מושב 2 (עמק יזרעאל)2..2
04-03-2021סוף קורונה מושב 1 (קיסריה)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה15,370408219,550
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח