array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קריינדלר מיכאל ד"ר
מס. חבר: 5441תואר: אמןסניף: כרמיאל

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 48916.649
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן ארד) 1114.151
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
20-05-2022גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל)....
16-05-2022לקראת הקיץ במשגב מושב 2 (קריות)4..4
15-05-2022עצמאות 2022 מושב 8 (כרמיאל)....
15-05-2022עצמאות 2022 בונוס (כרמיאל)11..11
09-05-2022לקראת הקיץ במשגב מושב 1 (קריות)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
07-05-2022ארצית טבעון ועמק יזראל מושב 1 (עמק יזרעאל)....
02-05-2022בוא האביב במשגב מושב 6 (קריות)....
02-05-2022בוא האביב במשגב בונוס (קריות)....
02-05-2022עצמאות 2022 מושב 7 (כרמיאל)7..7
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו46715.617
25-04-2022עצמאות 2022 מושב 6 (כרמיאל)6..6
25-04-2022בוא האביב במשגב מושב 5 (קריות)3..3
17-04-2022עצמאות 2022 מושב 5 (כרמיאל)5..5
11-04-2022בוא האביב במשגב מושב 4 (קריות)....
10-04-2022עצמאות 2022 מושב 4 (כרמיאל)....
04-04-2022בוא האביב במשגב מושב 3 (קריות)....
03-04-2022עצמאות 2022 מושב 3 (כרמיאל)4..4
28-03-2022בוא האביב במשגב מושב 2 (קריות)3..3
27-03-2022עצמאות 2022 מושב 2 (כרמיאל)8..8
21-03-2022בוא האביב במשגב מושב 1 (קריות)....
20-03-2022עצמאות 2022 מושב 1 (כרמיאל)4..4
14-03-2022סוף אומיקרון במשגב בונוס (קריות)....
14-03-2022סוף אומיקרון במשגב מושב 6 (קריות)....
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
07-03-2022סוף אומיקרון במשגב מושב 5 (קריות)3..3
06-03-2022נובי גוד בונוס (כרמיאל)....
06-03-2022נובי גוד מושב 8 (כרמיאל)....
28-02-2022סוף אומיקרון במשגב מושב 4 (קריות)2..2
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית צפון מושב 1 (מחוז צפון)....
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית צפון מושב 2 (מחוז צפון)....
26-02-2022מוקדמות ליגה ארצית - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
21-02-2022סוף אומיקרון במשגב מושב 3 (קריות)3..3
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
14-02-2022סוף אומיקרון במשגב מושב 2 (קריות)....
13-02-2022נובי גוד מושב 6 (כרמיאל)....
07-02-2022סוף אומיקרון במשגב מושב 1 (קריות)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה42514.565
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח