Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
חיות אבי
מס. חבר: 5366תואר: רב אמן זהבסניף: רמת השרון

נכון לתאריך: 16-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 67,5274,218330126,207
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי) ..67033,500
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
16-06-2021ימי רביעי בוקר מושב 3 (רמת השרון)10..10
15-06-2021תחרות שלישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
10-06-2021ימי חמישי בוקר-יוני מושב 2 (רמת השרון)10..10
09-06-2021ימי רביעי בוקר מושב 2 (רמת השרון)3..3
08-06-2021ימי שלישי אחה"צ-יוני מושב 2 (רמת השרון)6..6
08-06-2021תחרות שלישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)10..10
07-06-2021ימי שני בוקר-יוני מושב 1 (רמת השרון)8..8
02-06-2021ימי רביעי בוקר מושב 1 (רמת השרון)7..7
01-06-2021ימי שלישי אחה"צ-יוני מושב 1 (רמת השרון)10..10
31-05-2021ימי שני בוקר-מאי מושב 4 (רמת השרון)10..10
31-05-2021ימי שני בוקר-מאי בונוס (רמת השרון)15..15
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו67,4304,218330126,110
31-05-2021ימי שני בוקר-מאי בונוס (רמת השרון)15..15
31-05-2021ימי שני בוקר-מאי מושב 4 (רמת השרון)10..10
30-05-2021תחרות ראשון אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2021תחרות ראשון אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
27-05-2021ימי חמישי בוקר-מאי בונוס (רמת השרון)....
27-05-2021ימי חמישי בוקר-מאי מושב 4 (רמת השרון)8..8
26-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי בונוס (רמת השרון)....
26-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 4 (רמת השרון)....
25-05-2021ימי שלישי אחה"צ-מאי בונוס (רמת השרון)9..9
25-05-2021ימי שלישי אחה"צ-מאי מושב 4 (רמת השרון)7..7
24-05-2021ימי שני בוקר-מאי מושב 3 (רמת השרון)12..12
20-05-2021ימי חמישי בוקר-מאי מושב 3 (רמת השרון)7..7
19-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 3 (רמת השרון)11..11
12-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 2 (רמת השרון)9..9
11-05-2021ימי שלישי אחה"צ-מאי מושב 2 (רמת השרון)7..7
10-05-2021ימי שני בוקר-מאי מושב 2 (רמת השרון)12..12
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
05-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 1 (רמת השרון)9..9
04-05-2021ימי שלישי אחה"צ-מאי מושב 1 (רמת השרון)7..7
03-05-2021ימי שני בוקר-מאי מושב 1 (רמת השרון)11..11
28-04-2021ימי רביעי בוקר-אפריל מושב 4 (רמת השרון)9..9
27-04-2021ימי שלישי אחה"צ-אפריל בונוס (רמת השרון)7..7
27-04-2021ימי שלישי אחה"צ-אפריל מושב 4 (רמת השרון)6..6
26-04-2021ימי שני בוקר בונוס (רמת השרון)....
26-04-2021ימי שני בוקר מושב 4 (רמת השרון)4..4
26-04-2021שני אחה"צ - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
20-04-2021ימי שלישי אחה"צ-אפריל מושב 3 (רמת השרון)6..6
19-04-2021ימי שני בוקר מושב 3 (רמת השרון)8..8
13-04-2021ימי שלישי אחה"צ-אפריל מושב 2 (רמת השרון)....
12-04-2021שני אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
11-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
06-04-2021ימי שלישי אחה"צ-אפריל מושב 1 (רמת השרון)....
06-04-2021סימולטנית במועדון רמה"ש מושב 1 (רמת השרון)7..7
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
30-03-2021ימי שלישי אחה'צ-מרץ בונוס (רמת השרון)....
30-03-2021ימי שלישי אחה'צ-מרץ מושב 5 (רמת השרון)7..7
29-03-2021ימי שני בוקר-מרץ בונוס (רמת השרון)....
22-03-2021ימי שני בוקר-מרץ מושב 4 (רמת השרון)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה67,2304,207330125,800
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח