Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
עמיר אריה
מס. חבר: 503תואר: רב אמן זהבסניף: חיפה - בית הלוחם

נכון לתאריך: 29-11-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) ....
  זכאי לתואר חדש: שחקן רשום
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
27-11-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
13-11-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
12-11-2021שישי אחהצ ברומטר מושב 2 (חיפה כרמל)1..1
08-11-2021אביבים כרמל שני אחהצ ברומטר אימפ מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
06-11-2021שבת בוקר ברומטר - נובמבר מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
05-11-2021שישי אחהצ ברומטר מושב 1 (חיפה כרמל)-3..-3
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו....
30-10-2021שבת בבוקר ברומטר בונוס (חיפה כרמל)....
30-10-2021שבת בבוקר ברומטר מושב 5 (חיפה כרמל)8..8
30-10-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-10-2021שישי אחהצ ברומטר אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
25-10-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-10-2021שישי אחהצ ברומטר אוקטובר מושב 4 (חיפה כרמל)11..11
11-10-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
09-10-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
25-09-2021שבת בוקר ברומטר - ספטמבר בונוס (חיפה כרמל)....
24-09-2021שישי אחהצ ברומטר - ספט בונוס (חיפה כרמל)....
11-09-2021שבת בוקר ברומטר - ספטמבר מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
03-09-2021שישי אחהצ ברומטר - ספט מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
20-08-2021שישי אחהצ אוגוסט - ברומטר מושב 3 (חיפה כרמל)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה....
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח