Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
כהן שמואל
מס. חבר: 4938תואר: אמן בכיר כסףסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 14-09-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 9,696439214,186
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .612710
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
12-09-2021סימולטנית ספטמבר גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו9,694438214,174
31-08-2021ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
25-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
04-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
03-08-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
28-07-2021יום רביעי ערב יולי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-07-2021יום רביעי ערב יולי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
27-07-2021ימי שלישי בבית הלוחם בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)9..9
27-07-2021ימי שלישי בבית הלוחם מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)15..15
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - מקומיות מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
21-07-2021יום רביעי ערב יולי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
20-07-2021ימי שלישי בבית הלוחם מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
14-07-2021יום רביעי ערב יולי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
13-07-2021ימי שלישי בבית הלוחם מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
07-07-2021יום רביעי ערב יולי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-06-2021יום רביעי ערב יוני בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-06-2021יום רביעי ערב יוני מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
29-06-2021ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
29-06-2021ימי שלישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
27-06-2021סימולטנית ארצית יוני 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
22-06-2021ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
20-06-2021יום ראשון ערב יוני בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-06-2021יום ראשון ערב יוני מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
16-06-2021ימי רביעי ערב -פרס כספי מושב 2 (רמת השרון)....
15-06-2021ימי חמישי ערב יוני מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)13..13
09-06-2021ימי רביעי ערב -פרס כספי מושב 1 (רמת השרון)6..6
08-06-2021ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)18..18
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב - תיקון מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה9,557433213,987
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח