Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ליפין דוד
מס. חבר: 4928תואר: רב אמןסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 19-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 19,3061,2094133,446
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .36.360
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
16-06-2021יום רביעי בוקר גבעתיים יוני מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
15-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
14-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
13-06-2021תחרות ראשון בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-06-2021יום רביעי בוקר גבעתיים יוני מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
08-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
07-06-2021תחרות שני בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
06-06-2021תחרות ראשון בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-06-2021יום רביעי בוקר גבעתיים יוני מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
01-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
01-06-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו19,2451,2094133,385
31-05-2021תחרות שני בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)9..9
31-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
30-05-2021יום ראשון בוקר - מאי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
30-05-2021תחרות ראשון בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2021תחרות ראשון בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
26-05-2021יום רביעי בוקר מאי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
26-05-2021יום רביעי בוקר מאי מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
25-05-2021תחרות שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)5..5
25-05-2021תחרות שלישי בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
24-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)11..11
23-05-2021יום ראשון בוקר - מאי מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
19-05-2021יום רביעי בוקר מאי מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
18-05-2021יום שלישי בוקר מאי מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
16-05-2021יום ראשון בוקר - מאי מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
11-05-2021תחרות שלישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)13..13
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
05-05-2021יום רביעי בוקר מאי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
04-05-2021תחרות שלישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
03-05-2021תחרות שני בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-05-2021יום ראשון בוקר - מאי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
28-04-2021יום רביעי בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
28-04-2021יום רביעי בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
27-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
27-04-2021שלישי בוקר - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2021שני בוקר - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)7..7
26-04-2021שני בוקר - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
25-04-2021יום ראשון בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)1..1
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' בוקר אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
21-04-2021יום רביעי בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
20-04-2021שלישי בוקר - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
19-04-2021שני בוקר - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
18-04-2021יום ראשון בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
17-04-2021נופשון נפטון אילת בונוס (ת"א - אביבים)1..1
17-04-2021נופשון נפטון אילת מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
16-04-2021נופשון נפטון אילת מושב 2 (ת"א - אביבים)....
15-04-2021נופשון נפטון אילת מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
12-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
12-04-2021שני בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
11-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה19,0481,2064133,158
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח