Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ליפין סוזי
מס. חבר: 4923תואר: רב אמן ארדסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 12-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 24,6131,7565544,923
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .244454,690
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
09-05-2021סימולטנית מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
02-05-2021יום ראשון בוקר - מאי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו24,6051,7535544,885
25-04-2021יום ראשון בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' בוקר אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
18-04-2021יום ראשון בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
17-04-2021נופשון נפטון אילת בונוס (ת"א - אביבים)1..1
17-04-2021נופשון נפטון אילת מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
16-04-2021נופשון נפטון אילת מושב 2 (ת"א - אביבים)....
15-04-2021נופשון נפטון אילת מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
12-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)3..3
21-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
16-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
14-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
28-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
28-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)5..5
24-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
23-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
23-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
22-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
17-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)11..11
16-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
14-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
08-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
07-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
03-02-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)11..11
  נקודות אמן - יתרת פתיחה24,5231,7535544,803
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח