array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שניידר אבי
מס. חבר: 4821תואר: רב אמן כסףסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 25-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 40,3642,21612168,574
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) .78417916,790
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
25-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
25-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
23-05-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 4 (ר"ג - מרום נווה)7..7
22-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
18-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
16-05-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 3 (ר"ג - מרום נווה)5..5
15-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
11-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
09-05-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)5..5
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
02-05-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)11..11
01-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו40,2862,21312168,466
25-04-2022יום שני אחהצ אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-04-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)4..4
25-04-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 3 (ר"ג - מרום נווה)4..4
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
20-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
18-04-2022יום שני אחהצ אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
13-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
11-04-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)3..3
10-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
04-04-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)11..11
03-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
31-03-2022חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת-גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
31-03-2022חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת-גן מושב 4 (ר"ג - מרום נווה)3..3
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
28-03-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
23-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
21-03-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 3 (ר"ג - מרום נווה)8..8
20-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
16-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
14-03-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)7..7
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)43.34
09-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
07-03-2022שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)....
02-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)14..14
16-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
13-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
09-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
06-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
02-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
  נקודות אמן - יתרת פתיחה40,0302,20412168,120
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח