array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ארנון גדי
מס. חבר: 4592תואר: רב אמן כסףסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 34,8813,94428788,671
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) ..13650
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
18-05-2022מפגש משולש בונוס (ירושלים)....
17-05-2022מחוזיאדה 2022 - גמר בונוס (ירושלים)....
17-05-2022יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
16-05-2022יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
15-05-2022ראשון אחה"צ - מאי - אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
15-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
15-05-2022יום ראשון בוקר מאי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)5..5
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)5..5
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז מרכז בונוס (מחוז מרכז)....
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
13-05-2022יום שישי - מאי אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
12-05-2022יום חמישי אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
11-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
11-05-2022יום רביעי בוקר מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
10-05-2022יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
09-05-2022יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).8.80
08-05-2022ראשון אחה"צ - מאי - אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
08-05-2022יום ראשון בוקר מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
08-05-2022סימולטנית מאי - גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)23..23
07-05-2022יום שבת מאי - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
06-05-2022יום שישי - מאי אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
05-05-2022יום חמישי - מאי אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
05-05-2022יום חמישי - מאי אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
03-05-2022יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
02-05-2022יום ראשון בוקר מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
02-05-2022יום שני אחר הצהרים מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
01-05-2022יום ראשון - מאי אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
01-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).6.60
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו34,7193,92628788,329
30-04-2022שבת אחה"צ - אפריל אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
30-04-2022שבת אחה"צ - אפריל אונליין מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
29-04-2022שישי אחה"צ - אפריל אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
28-04-2022יום חמישי אחהצ אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-04-2022יום חמישי אחהצ אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-04-2022יום רביעי - אפריל אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-04-2022יום רביעי בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
27-04-2022יום רביעי בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-04-2022יום שלישי בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
26-04-2022יום שלישי בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
25-04-2022יום שני אחהצ אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-04-2022יום שני אחהצ אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-04-2022יום ראשון בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-04-2022יום ראשון בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
24-04-2022יום ראשון - אונליין אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
24-04-2022יום ראשון - אונליין אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
23-04-2022שבת אחה"צ - אפריל אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
22-04-2022שישי אחה"צ - אפריל אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
21-04-2022יום חמישי אחהצ - אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
21-04-2022יום חמישי אחהצ - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-04-2022יום רביעי - אפריל אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
20-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
20-04-2022יום רביעי בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
19-04-2022יום שלישי בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
18-04-2022יום שני אחהצ אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
18-04-2022ברומטר 18/04 באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
17-04-2022יום ראשון בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)16..16
17-04-2022יום ראשון - אונליין אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
16-04-2022שבת אחה"צ - אפריל אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
14-04-2022יום חמישי אחהצ אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
13-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
13-04-2022יום רביעי בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
12-04-2022יום שלישי בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-04-2022יום שני אחהצ אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
10-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
10-04-2022יום ראשון בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
10-04-2022יום ראשון - אונליין אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
08-04-2022שישי אחה"צ - אפריל אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)96.69
07-04-2022יום חמישי אחהצ אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
06-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)17..17
06-04-2022יום רביעי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
05-04-2022יום שלישי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-03-2022יום חמישי אחהצ גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)16..16
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
30-03-2022יום רביעי בוקר גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
30-03-2022יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
30-03-2022יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-03-2022יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
29-03-2022יום שלישי בוקר גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
29-03-2022יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
28-03-2022יום שני אחהצ גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
28-03-2022יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
28-03-2022יום שני ערב- מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-03-2022יום שני ערב- מרץ אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
27-03-2022יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
27-03-2022יום ראשון בוקר גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
26-03-2022#15622 Pairs bridge4fun מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
25-03-2022יום שישי אחה"צ - מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-03-2022יום שישי אחה"צ - מרץ אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
25-03-2022ארצית מועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
23-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
23-03-2022יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
22-03-2022יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
21-03-2022יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
21-03-2022יום שני ערב- מרץ אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
20-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
20-03-2022יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
20-03-2022יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
17-03-2022יום חמישי אחהצ גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
16-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
16-03-2022יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
16-03-2022יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
16-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
15-03-2022יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
14-03-2022יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
13-03-2022יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
13-03-2022יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)94.49
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)....
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)..10500
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)7..7
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)6..6
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ראשון בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
10-03-2022יום חמישי אחהצ גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
09-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
09-03-2022יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
09-03-2022יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
08-03-2022יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
07-03-2022יום שני אחהצ גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
07-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
06-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
06-03-2022יום ראשון אחה"צ - מרץ אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
06-03-2022יום ראשון בוקר גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)2..2
05-03-2022יום שבת אחה"צ - מרץ אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
04-03-2022יום שישי אחה"צ - מרץ אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
02-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
02-03-2022יום רביעי בוקר גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
02-03-2022יום רביעי אחה"צ - אונליין מרץ מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
01-03-2022יום שלישי בוקר גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
28-02-2022יום שני אחהצ פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
28-02-2022יום שני אחהצ פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
28-02-2022שני ערב - פברואראונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-02-2022שני ערב - פברואראונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
27-02-2022יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-02-2022יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-02-2022יום ראשון בוקר פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
27-02-2022יום ראשון בוקר פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-02-2022שבת אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
25-02-2022שישי אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
25-02-2022שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
24-02-2022יום חמישי אחהצ פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2022רביעי אחה"צ - פברואר אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
23-02-2022יום רביעי בוקר פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
23-02-2022יום רביעי בוקר פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
22-02-2022שלישי אחה"צ - פברואר - אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-02-2022יום שלישי בוקר פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
22-02-2022יום שלישי בוקר פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
21-02-2022יום שני אחהצ פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
20-02-2022יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-02-2022יום ראשון בוקר פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)7..7
19-02-2022שבת אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
18-02-2022שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
17-02-2022יום חמישי אחהצ פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
16-02-2022רביעי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
16-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
16-02-2022יום רביעי בוקר פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
15-02-2022יום שלישי בוקר פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
13-02-2022יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
13-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
13-02-2022יום ראשון בוקר פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
12-02-2022שבת אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
11-02-2022שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן).2.20
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
10-02-2022יום חמישי אחהצ פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
09-02-2022רביעי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
09-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
09-02-2022יום רביעי בוקר פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
08-02-2022יום שלישי בוקר פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
07-02-2022יום שני אחהצ פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
07-02-2022שני ערב - פברואראונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
06-02-2022יום ראשון אחה"צ - פברואר אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
06-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
06-02-2022יום ראשון בוקר פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
05-02-2022שבת אחה"צ - פברואר אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
04-02-2022שישי אחה"צ - פברואר אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
03-02-2022יום חמישי אחהצ פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
02-02-2022#46613 Pairs bridge4fun מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
02-02-2022יום רביעי בוקר פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
01-02-2022שלישי אחה"צ - פברואר - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה33,9863,90527786,886
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח