Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בן עמי חנן
מס. חבר: 4568תואר: רב אמןסניף: ירושלים

נכון לתאריך: 17-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 10,3189142320,608
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .336174,210
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
14-06-2021אליפות ירושלים לגברים 2021 מושב 3 (ירושלים)....
12-06-2021יום שבת אחה"צ - יוני אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
07-06-2021אליפות ירושלים לגברים 2021 מושב 2 (ירושלים)7..7
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו10,3119142320,601
31-05-2021אליפות ירושלים לגברים 2021 מושב 1 (ירושלים)....
29-05-2021יום שבת אחה"צ - מאי - אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-05-2021ירושלים אונליין שלישי אחה"צ אפריל-מאי מושב 6 (ירושלים)1..1
24-05-2021אליפות ירושלים TOP BOTTOM שנת 2021 בונוס (ירושלים)....
18-05-2021ירושלים אונליין שלישי אחה"צ אפריל-מאי מושב 5 (ירושלים)....
10-05-2021אליפות ירושלים TOP BOTTOM שנת 2021 מושב 5 (ירושלים)4..4
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
03-05-2021אליפות ירושלים TOP BOTTOM שנת 2021 מושב 4 (ירושלים)5..5
01-05-2021יום שבת אחה"צ - מאי - אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
18-04-2021ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - אפריל מאי 2021 מושב 3 (ירושלים)6..6
12-04-2021אליפות ירושלים TOP BOTTOM שנת 2021 מושב 2 (ירושלים)8..8
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-04-2021ירושלים - שישי בוקר - פברואר מרץ 2021 בונוס (ירושלים)....
29-03-2021יום שני ערב- מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-03-2021ירושלים - ראשון אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 בונוס (ירושלים)....
25-03-2021יום חמישי אחה"צ - מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-03-2021יום שני ערב- מרץ אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
18-03-2021יום חמישי אחה"צ - מרץ אונליין מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
11-03-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 6 (ירושלים)1..1
07-03-2021ירושלים - ראשון אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 5 (ירושלים)2..2
04-03-2021ירושלים - חמישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 מושב 5 (ירושלים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה10,2769142320,566
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח