Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ברלוביץ זינה
מס. חבר: 42252תואר: שחקן מתקדםסניף: קריות

נכון לתאריך: 08-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 45..45
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(סגן אמן) 55..55
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
03-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 2 (קריות)....
26-04-2021בוא הקיץ במשגב מושב 1 (קריות)....
19-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 6 (קריות)....
19-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק בונוס (קריות)....
12-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 5 (קריות)....
05-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 4 (קריות)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו45..45
22-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 3 (קריות)3..3
15-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 2 (קריות)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה38..38
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח