Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לאו קרול
מס. חבר: 41829תואר: אמן כסףסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 17-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5626811,292
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) 6387.708
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
15-06-2021שלישי בוקר חודש יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
13-06-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-06-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-06-2021שלישי בוקר חודש יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5606811,290
30-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2021אביבים כרמל ימי ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)12..12
27-04-2021שלישי בוקר חודש אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).4.40
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).2.20
13-04-2021שלישי בוקר חודש אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
30-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
23-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5446111,204
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח