Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
קרוב שמואל
מס. חבר: 40216תואר: אמן כסףסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 17-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,4777014,227
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) .5.50
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
17-06-2021תחרות חמישי אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
16-06-2021ימי רביעי בוקר מושב 3 (רמת השרון)4..4
13-06-2021תחרות ראשון אחה"צ יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
12-06-2021שבת אחה"צ - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
11-06-2021שישי אחה"צ - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
10-06-2021תחרות חמישי אחה"צ יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
09-06-2021ימי רביעי בוקר מושב 2 (רמת השרון)12..12
06-06-2021תחרות ראשון אחה"צ יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
05-06-2021שבת אחה"צ - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
04-06-2021שישי אחה"צ - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-06-2021ימי שלישי אחה"צ-יוני מושב 1 (רמת השרון)10..10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,4017014,151
31-05-2021ברומטר 31/05 באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-05-2021תחרות ראשון אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2021תחרות ראשון אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
29-05-2021שבת אחה"צ - מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2021שבת אחה"צ - מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
28-05-2021שישי אחה"צ - מאי בונוס (ת"א - אביבים)5..5
28-05-2021שישי אחה"צ - מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
27-05-2021תחרות חמישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)2..2
26-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי בונוס (רמת השרון)11..11
26-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 4 (רמת השרון)9..9
25-05-2021תחרות שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
21-05-2021שישי אחה"צ - מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
20-05-2021תחרות חמישי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
12-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 2 (רמת השרון)9..9
10-05-2021תחרות שני אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
07-05-2021שישי אחה"צ - מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
06-05-2021תחרות חמישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-05-2021ימי רביעי בוקר-מאי מושב 1 (רמת השרון)3..3
04-05-2021תחרות שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
03-05-2021תחרות שני אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
01-05-2021שבת אחה"צ - מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
30-04-2021שישי אחה"צ - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)4..4
30-04-2021שישי אחה"צ - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
28-04-2021ימי רביעי בוקר-אפריל מושב 4 (רמת השרון)5..5
27-04-2021שלישי אחה"צ - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2021שלישי אחה"צ - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)....
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)6..6
25-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' אחה"צ אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
23-04-2021שישי אחה"צ - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
21-04-2021ימי רביעי בוקר-אפריל מושב 3 (רמת השרון)9..9
16-04-2021שישי אחה"צ - אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
11-04-2021פתיחת המועדון החדש - יום א' אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,2496713,969
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח