Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אלפיה דוד
מס. חבר: 3499תואר: אמן בכיר ארדסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 27-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 9,009355.12,559
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר כסף) ..150
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
26-01-2022יום רביעי ערב פרס כספי ינואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-01-2022יום רביעי ערב פרס כספי ינואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-01-2022יום ראשון ערב ינואר גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
23-01-2022יום ראשון ערב ינואר גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
16-01-2022יום ראשון ערב ינואר גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
12-01-2022יום רביעי ערב פרס כספי ינואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
05-01-2022יום רביעי ערב פרס כספי ינואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו9,001355.12,551
29-12-2021יום רביעי ערב פרס כספי דצמבר גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-12-2021יום ראשון ערב נובמבר אליפות מועדון בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-12-2021יום רביעי ערב פרס כספי דצמבר גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
19-12-2021סימולטנית ארצית דצמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)23.32
15-12-2021יום רביעי ערב פרס כספי דצמבר גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
12-12-2021יום ראשון ערב נובמבר אליפות מועדון מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-12-2021יום רביעי ערב פרס כספי דצמבר גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
01-12-2021יום רביעי ערב פרס כספי דצמבר גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-11-2021יום ראשון ערב נובמבר אליפות מועדון מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
24-11-2021יום רביעי ערב נובמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-11-2021יום רביעי ערב נובמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
21-11-2021יום ראשון ערב נובמבר אליפות מועדון מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
14-11-2021סימולטנית ארצית נובמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)11.11
07-11-2021יום ראשון ערב נובמבר אליפות מועדון מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
03-11-2021יום רביעי ערב נובמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-10-2021יום ראשון ערב אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-10-2021יום ראשון ערב אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-10-2021יום רביעי ערב אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-10-2021יום רביעי ערב אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
24-10-2021יום ראשון ערב אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-10-2021יום רביעי ערב אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
17-10-2021יום ראשון ערב אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
13-10-2021יום רביעי ערב אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
06-10-2021יום רביעי ערב אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה8,975350.12,475
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח