דו"ח נקודות אמן
עירשי טובה
מס. חבר: 347תואר: רב אמן כסףסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 04-07-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 31,9011,66618157,611
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) .1,33411919,290
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
04-07-2022יום שני אחהצ יולי אביבים כרמל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2022ראשון בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
01-07-2022#7274 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
30-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2022חמישי בוקר יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)7..7
30-06-2022חמישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)17..17
29-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
29-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)10..10
29-06-2022רביעי בוקר יוני מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
29-06-2022רביעי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2022שלישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
28-06-2022שלישי בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)4..4
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2022שני בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
26-06-2022ראשון בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)12..12
26-06-2022ראשון בוקר יוני בונוס (ת"א - אביבים)11..11
25-06-2022#77690 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
25-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-06-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
24-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)13..13
23-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-06-2022חמישי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
22-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-06-2022רביעי בוקר יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
21-06-2022שלישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
20-06-2022שני בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2022סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-06-2022סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-06-2022ראשון בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
19-06-2022סימולטנית ארצית יוני - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
18-06-2022ברומטר שבת בוקר - יוני מושב 3 (חיפה כרמל)....
17-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
16-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-06-2022חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
15-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
15-06-2022רביעי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
14-06-2022שלישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
12-06-2022ראשון בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
10-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
09-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-06-2022חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
07-06-2022שלישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
03-06-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
02-06-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-06-2022חמישי בוקר יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
01-06-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו31,7081,66618157,418
31-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
31-05-2022תחרות שלישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)15..15
31-05-2022תחרות שלישי בוקר מאי מושב 5 (ת"א - אביבים)12..12
30-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2022תחרות ראשון בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)7..7
29-05-2022תחרות ראשון בוקר מאי מושב 5 (ת"א - אביבים)12..12
28-05-2022#41496 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
26-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2022חמישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)2..2
26-05-2022חמישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
25-05-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)4..4
25-05-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
25-05-2022תחרות רביעי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
25-05-2022תחרות רביעי בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-05-2022תחרות שלישי בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)10..10
23-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-05-2022תחרות ראשון בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
21-05-2022#21975 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)1..1
19-05-2022חמישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
18-05-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
17-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)9..9
17-05-2022תחרות שלישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-05-2022תחרות ראשון בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
14-05-2022#87226 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)7..7
12-05-2022חמישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
10-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-05-2022תחרות ראשון בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)33.33
05-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-05-2022תחרות רביעי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)10..10
02-05-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-05-2022תחרות ראשון בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
30-04-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-04-2022ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2022 בונוס (חיפה כרמל)....
27-04-2022אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2022תחרות רביעי בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
24-04-2022ראשון בוקר - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
20-04-2022תחרות רביעי בוקר אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
11-04-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-04-2022ראשון בוקר - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
09-04-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-04-2022ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2022 מושב 2 (חיפה כרמל)....
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)22.22
06-04-2022אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-04-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי בערב מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-04-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
03-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
02-04-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-04-2022ברומטר שישי אחהצ - אפריל 2022 מושב 1 (חיפה כרמל)3..3
31-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו בונוס (ת"א - אביבים)....
31-03-2022אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2022#3920 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
30-03-2022רביעי בוקר - מרץ 2022 בונוס (ת"א - אביבים)3..3
30-03-2022רביעי בוקר - מרץ 2022 מושב 5 (ת"א - אביבים)10..10
30-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
29-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)1..1
29-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
28-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-03-2022#32816 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-03-2022תחרות ראשון בוקר מרץ בונוס (ת"א - אביבים)6..6
27-03-2022תחרות ראשון בוקר מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
26-03-2022#74417 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
26-03-2022אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-03-2022#74415 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)....
23-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-03-2022רביעי בוקר - מרץ 2022 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
22-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
20-03-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-03-2022תחרות ראשון בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
19-03-2022אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-03-2022אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
14-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-03-2022תחרות ראשון בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)11.11
12-03-2022#35872 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)2..2
10-03-2022אביבים כרמל חמישי בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
09-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-03-2022רביעי בוקר - מרץ 2022 מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
08-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
08-03-2022אביבים כרמל שלישי בוקר מרץ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-03-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
06-03-2022תחרות ראשון בוקר מרץ מושב 1 (ת"א - אביבים)13..13
04-03-2022#76589 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)1..1
03-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
02-03-2022רביעי בוקר - מרץ 2022 מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה31,4721,66018157,122
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח