array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
שרו חורחה
מס. חבר: 3456תואר: רב אמן ארדסניף: חדרה - קדימה

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 10,2031,7319432,213
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .26962,990
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
18-05-2022חדרה - מאי יוני - ימי רביעי - IMP מושב 2 (חדרה - קדימה)3..3
16-05-2022תחרות MP - ימי שני - מאי יוני מושב 3 (חדרה - קדימה)3..3
15-05-2022אליפות IMP מושב 2 (כפר סבא)10..10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו10,1871,7319432,197
24-04-2022גביע פורים 2022 בונוס (כפר סבא)....
24-04-2022גביע פורים 2022 מושב 5 (כפר סבא)....
13-04-2022בית יצחק - ימי רביעי - IMP - מר אפריל מושב 6 (חדרה - קדימה)5..5
11-04-2022חדרה - ימי שני - MP - מרץ אפריל מושב 6 (חדרה - קדימה)....
30-03-2022חדרה - ימי רביעי - IMP - מרץ אפריל מושב 3 (חדרה - קדימה)6..6
27-03-2022גביע פורים 2022 מושב 3 (כפר סבא)8..8
25-03-2022ארצית מועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
16-03-2022חדרה - ימי רביעי - IMP - מרץ אפריל מושב 2 (חדרה - קדימה)6..6
16-03-2022בית יצחק - ימי רביעי - IMP - מר אפריל מושב 3 (חדרה - קדימה)6..6
14-03-2022חדרה - ימי שני - MP - מרץ אפריל מושב 2 (חדרה - קדימה)3..3
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)....
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)..150
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ראשון בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
09-03-2022חדרה - ימי רביעי - IMP - מרץ אפריל מושב 1 (חדרה - קדימה)6..6
09-03-2022בית יצחק - ימי רביעי - IMP - מר אפריל מושב 2 (חדרה - קדימה)6..6
07-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)....
06-03-2022גביע פורים 2022 מושב 1 (כפר סבא)7..7
02-03-2022בית יצחק - ימי רביעי - IMP - מר אפריל מושב 1 (חדרה - קדימה)....
28-02-20222022 ימי שני - ינואר פברואר -- חדרה בונוס (חדרה - קדימה)....
27-02-2022גביע על שם שולה ואהרון יעקובוביץ זל בונוס (כפר סבא)....
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
23-02-20222022 -- חדרה -- ימי רביעי -- ינואר פברואר --IMP בונוס (חדרה - קדימה)....
23-02-2022בית יצחק - ינואר פברואר - 2022 - IMP בונוס (חדרה - קדימה)....
23-02-2022בית יצחק - ינואר פברואר - 2022 - IMP מושב 6 (חדרה - קדימה)4..4
16-02-20222022 -- חדרה -- ימי רביעי -- ינואר פברואר --IMP מושב 7 (חדרה - קדימה)2..2
16-02-2022בית יצחק - ינואר פברואר - 2022 - IMP מושב 5 (חדרה - קדימה)1..1
13-02-2022גביע על שם שולה ואהרון יעקובוביץ זל מושב 4 (כפר סבא)4..4
09-02-2022בית יצחק - ינואר פברואר - 2022 - IMP מושב 4 (חדרה - קדימה)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה10,1091,7299332,049
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח