Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אורי עמי
מס. חבר: 3135תואר: רב אמן זהבסניף: הרצליה - אילה

נכון לתאריך: 16-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 24,1763,91940483,566
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי) .8159630,610
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
15-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 3 (הרצליה - אילה)5..5
13-06-2021תחרות יוני 2021 מושב 2 (כפר סבא)10..10
10-06-2021ברומטר נושא פרסים כספיים בכפר סבא מושב 1 (כפר סבא)10..10
08-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 2 (הרצליה - אילה)....
08-06-2021הוד השרון תחרות יום ג' בוקר - חודש יוני 2021 מושב 1 (הוד השרון)2..2
03-06-2021ברומטר נושא פרסים כספיים בכפר סבא מושב 1 (כפר סבא)16..16
01-06-2021חודש יוני 2021 - בית יליאנה במועדון מושב 1 (הרצליה - אילה)....
01-06-2021ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון מושב 6 (הוד השרון)3..3
01-06-2021ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון בונוס (הוד השרון)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו24,1303,91940483,520
30-05-2021תחרות מאי 2021 בונוס (כפר סבא)....
30-05-2021תחרות מאי 2021 מושב 3 (כפר סבא)....
25-05-2021ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון מושב 5 (הוד השרון)....
25-05-2021הרצליה בית יוליאנה - מאי 2021 אחרי הקורונ בונוס (הרצליה - אילה)....
25-05-2021הרצליה בית יוליאנה - מאי 2021 אחרי הקורונ מושב 2 (הרצליה - אילה)7..7
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)..4200
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)....
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)....
22-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)12..12
21-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)5..5
21-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
21-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - גמר א' מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)12..12
11-05-2021ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון מושב 4 (הוד השרון)....
11-05-2021הרצליה בית יוליאנה - מאי 2021 אחרי הקורונ מושב 1 (הרצליה - אילה)7..7
07-05-2021אליפות ישראל לסניורים 2021 - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
04-05-2021ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון מושב 3 (הוד השרון)3..3
27-04-2021#70817 Int. Festival BAM Teams בונוס (פסטיבל בינלאומי)..3150
22-04-2021קובץ תחרויות ברומטר אפריל 2021 בונוס (כפר סבא)4..4
08-04-2021ברומטר כפר סבא מושב 1 (כפר סבא)....
06-04-2021ימי שלישי בוקר - חודש אפריל 2021 - במועדון הוד השרון מושב 1 (הוד השרון)....
01-04-2021ברומטר 1 אפריל 2021 מושב 1 (כפר סבא)18..18
25-03-2021ברומטר 25 מרץ 2021 במועדון מושב 1 (כפר סבא)6..6
25-03-2021תחרויות ברומטר מרץ 2021 במועדון בונוס (כפר סבא)....
11-03-2021ברומטר 11 מרץ כפר סבא במועדון מושב 1 (כפר סבא)15..15
  נקודות אמן - יתרת פתיחה24,0413,91539783,041
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח