array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אורי עמי
מס. חבר: 3135תואר: רב אמן זהבסניף: הרצליה - אילה

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 24,6413,95344086,171
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן בינלאומי) .4756028,470
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-05-2022אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-05-2022ירושלים אונליין - יום שישי אפריל מאי 2022 מושב 7 (ירושלים)2..2
19-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 בונוס (ת"א - אביבים)....
17-05-2022גביע האביב במועדון הרצליה (אילה) 2022 מושב 5 (הרצליה - אילה)....
17-05-2022התחלת הקיץ 2022 (מאי - יוני) בהוד השרון מושב 1 (הרצליה - אילה)2..2
17-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
14-05-2022ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - אפריל מאי 2022 מושב 7 (ירושלים)2..2
12-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-05-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3-4/2022 בונוס (הרצליה - אילה)....
05-05-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - מאי 2022 מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-05-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3-4/2022 מושב 7 (הרצליה - אילה)2..2
03-05-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
01-05-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
14-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו24,6213,95344086,151
29-04-2022ירושלים אונליין - יום שישי אפריל מאי 2022 מושב 4 (ירושלים)....
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)2..2
26-04-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-04-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-ג-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-04-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3-4/2022 מושב 6 (הרצליה - אילה)2..2
26-04-2022גביע האביב במועדון הרצליה (אילה) 2022 מושב 3 (הרצליה - אילה)4..4
24-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)4..4
24-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
22-04-2022ירושלים אונליין - יום שישי אפריל מאי 2022 מושב 3 (ירושלים)8..8
19-04-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-04-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-ג-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
07-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-04-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-04-2022גביע האביב במועדון הרצליה (אילה) 2022 מושב 1 (הרצליה - אילה)5..5
03-04-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-03-2022ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)3..3
31-03-2022כלל תחרויות ברומטר כפר סבא בונוס (כפר סבא)....
31-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו בונוס (ת"א - אביבים)6..6
31-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
31-03-2022אם-המושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-ה-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ בונוס (ת"א - אביבים)6..6
29-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 5 (ת"א - אביבים)7..7
29-03-2022ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2022 בונוס (ירושלים)....
29-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 בונוס (הרצליה - אילה)....
29-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 8 (הרצליה - אילה)....
28-03-2022אם-המושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-ב-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-03-2022#32816 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-03-2022ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - פברואר מרץ 2022 בונוס (ירושלים)....
25-03-2022ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2022 בונוס (ירושלים)....
24-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
22-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 7 (הרצליה - אילה)....
22-03-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3/2022 מושב 4 (הרצליה - אילה)2..2
20-03-2022אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
17-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-03-2022אביבים כרמל שלישי אחה"צ מרץ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 6 (הרצליה - אילה)6..6
15-03-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3/2022 מושב 3 (הרצליה - אילה)2..2
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)24..24
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 6 (התאגדות ישראלית לברידג)..201,000
12-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)28..28
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 4 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 - חלק ראשון בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
10-03-2022חמישי אחהצ ללא רובוט ביביאו מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
08-03-2022ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2022 מושב 6 (ירושלים)....
08-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 5 (הרצליה - אילה)8..8
08-03-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3/2022 מושב 2 (הרצליה - אילה)4..4
07-03-2022אם-המושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-ב-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
07-03-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 5 (התאגדות ישראלית לברידג)13..13
03-03-2022אם-המושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ימי-ה-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
01-03-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 4 (הרצליה - אילה)4..4
01-03-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 3/2022 מושב 1 (הרצליה - אילה)2..2
27-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
27-02-2022ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - פברואר מרץ 2022 מושב 4 (ירושלים)3..3
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
26-02-2022ליגת העל לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)12..12
25-02-2022ירושלים אונליין - שישי אחר הצהרים - פברואר מרץ 2022 מושב 4 (ירושלים)5..5
24-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
22-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
22-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
22-02-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 1-2/2022 בונוס (הרצליה - אילה)....
22-02-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 1-2/2022 מושב 3 (הרצליה - אילה)2..2
22-02-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 3 (הרצליה - אילה)3..3
20-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
17-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
15-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
15-02-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 2 (הרצליה - אילה)5..5
13-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
08-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
08-02-2022תחרות ימי ג' בוקר - הוד השרון - 1-2/2022 מושב 2 (הרצליה - אילה)....
08-02-2022תחרות פתיחת פעילות במתנס יד התשעה - פברואר מרץ 2022 מושב 1 (הרצליה - אילה)....
06-02-2022מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה24,4123,94442084,852
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח