Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לב שמואל
מס. חבר: 2848תואר: רב אמןסניף: סביון - קרית אונו

נכון לתאריך: 27-07-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12,2731,2332725,953
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .1713820
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
27-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - מקומיות מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
20-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
13-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
06-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו12,2481,2312725,908
29-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
29-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
15-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
08-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה12,2261,2312725,886
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח