Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לב שמואל
מס. חבר: 2848תואר: רב אמןסניף: סביון - קרית אונו

נכון לתאריך: 17-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12,2331,2312725,893
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .1913840
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
15-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
08-06-2021יום שלישי בוקר יוני גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו12,2261,2312725,886
  נקודות אמן - יתרת פתיחה12,2261,2312725,886
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח