array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אלנבוגן בני
מס. חבר: 26תואר: רב אמן ארדסניף: מודיעין

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 8,7141,6287328,644
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .372275,070
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-05-2022#21975 Pairs barometer avivim carmel מושב 1 (חיפה כרמל)11..11
21-05-2022ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - אפריל מאי 2022 מושב 8 (ירושלים)1..1
20-05-2022אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-05-2022#35997 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
18-05-2022ימי רביעי אחה"צ במודיעין מושב 6 (מודיעין)3..3
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)2..2
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז דרום מושב 1 (מחוז דרום)4..4
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז דרום מושב 2 (מחוז דרום)7..7
14-05-2022אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז דרום בונוס (מחוז דרום)....
12-05-2022#29209 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
11-05-2022ימי רביעי אחה"צ במודיעין מושב 5 (מודיעין)6..6
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
05-05-2022#76931 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)6..6
02-05-2022ימי שני ערב בשילת - מאי יוני 2022 מושב 1 (מודיעין)5..5
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
14-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8,6601,6217328,520
30-04-2022ירושלים אונליין - שבת ללא רובוטים - אפריל מאי 2022 מושב 5 (ירושלים)4..4
28-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
28-04-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)9..9
25-04-2022ימי שני ערב בשילת - מרץ אפריל מושב 7 (מודיעין)3..3
20-04-2022ימי רביעי אחה"צ במודיעין מושב 4 (מודיעין)3..3
14-04-2022חמישי אחהצ ללא רובוט - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
14-04-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
13-04-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי בערב מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-04-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
06-04-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי בערב מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
31-03-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)5..5
30-03-2022#3920 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
30-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
28-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2022SHABAT MAR BOKER בונוס (ראשון לציון)....
24-03-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)11..11
23-03-2022ימי רביעי אחצ במודיעין בונוס (מודיעין)....
23-03-2022ימי רביעי אחצ במודיעין מושב 8 (מודיעין)5..5
21-03-2022אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
17-03-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)4..4
16-03-2022ימי רביעי אחצ במודיעין מושב 7 (מודיעין)5..5
12-03-2022SHABAT MAR BOKER מושב 2 (ראשון לציון)1..1
10-03-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
09-03-2022ימי רביעי אחצ במודיעין מושב 6 (מודיעין)7..7
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז דרום מושב 1 (מחוז דרום)5..5
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז דרום מושב 2 (מחוז דרום)3..3
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
03-03-2022חמישי ערב במחשב מרץ אפריל מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
02-03-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
28-02-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2022יום א 1-22-62 בונוס (ראשון לציון)....
27-02-2022ראשון ערב במחשב ינואר פברואר בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
23-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב בונוס (ת"א - אביבים)....
17-02-2022חמישי ערב במחשב ינואר פברואר מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)9..9
16-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 3 (ת"א - אביבים)10..10
14-02-2022אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-02-2022יום א 1-22-62 מושב 2 (ראשון לציון)....
10-02-2022חמישי ערב במחשב ינואר פברואר מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)3..3
09-02-2022אביבים כרמל ברומטר רביעי ערב מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
06-02-2022ראשון ערב במחשב ינואר פברואר מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
03-02-2022חמישי ערב במחשב ינואר פברואר מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה8,5371,6187328,367
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח