Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ורניה כרמל
מס. חבר: 24601תואר: אמן כסףסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 15-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,50645.1,956
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) .35.350
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
16-06-2021תחרות רביעי אחה"צ יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
06-06-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,50645.1,956
31-05-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2021תחרות ראשון בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
29-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
27-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי בונוס (ת"א - אביבים)1..1
27-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-05-2021תחרות חמישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
27-05-2021תחרות חמישי בוקר מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
26-05-2021תחרות רביעי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
24-05-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
20-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-05-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
19-05-2021תחרות רביעי אחה"צ מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
15-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-05-2021תחרות ראשון בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
08-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
06-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-05-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-05-2021תחרות ראשון בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
29-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל בונוס (ת"א - אביבים)2..2
27-04-2021שלישי בוקר חודש אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2021שלישי בוקר - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2021שלישי בוקר - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)11..11
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-04-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
24-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)....
19-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)....
13-04-2021שלישי בוקר חודש אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-04-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-04-2021חמישי אחהצ חודש אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
05-04-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-04-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
29-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
21-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-03-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
10-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-03-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
02-03-2021שלישי בוקר מרץ ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,46645.1,916
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח