array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
פלדבוי גיל
מס. חבר: 243תואר: רב אמן ארדסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 7,6181,2115022,228
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) 3827895010,772
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-05-2022גביע האביב 2022 מושב 1 (רמת השרון)11.11
20-05-2022גביע ע"ש רחל וולך - ארצית מושב 1 (חיפה כרמל)....
15-05-2022אליפות IMP מושב 2 (כפר סבא)13..13
09-05-2022ברומטר 09/05 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).3.30
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו7,6041,2075022,174
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)43.34
06-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)17..17
04-04-2022ברומטר 04/04/22 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)14..14
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - גמר ב' מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)8..8
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)....
16-03-2022אליפות ישראל לזוגות מעורבים - חצי גמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)4..4
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)4..4
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
26-02-2022ליגה לאומית TB לזוגות 2022 בונוס (התאגדות ישראלית לברידג).4.40
26-02-2022ליגה לאומית TB לזוגות 2022 מושב 2 (התאגדות ישראלית לברידג)9..9
26-02-2022ליגה לאומית TB לזוגות 2022 מושב 3 (התאגדות ישראלית לברידג)....
25-02-2022ליגה לאומית TB לזוגות 2022 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)3..3
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן).2.20
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
02-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה7,5311,1895021,921
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח