דו"ח נקודות אמן
כהן אינה
מס. חבר: 23966תואר: אמןסניף: רחובות

נכון לתאריך: 19-08-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 2,08919.2,279
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן ארד) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
19-08-2022סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-08-2022סימולטנית ארצית בוקר אוגוסט 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-08-2022#43106 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
18-08-2022#43111 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
17-08-2022#36662 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
16-08-2022ברומטר ערב אוגוסט מושב 3 (רחובות)5..5
16-08-2022#18175 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
16-08-2022#43104 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
15-08-2022ימי שני אחהצ במועדון יולי-אוגוסט מושב 5 (רחובות)4..4
15-08-2022#11258 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
14-08-2022#18177 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
14-08-2022#36663 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
13-08-2022#11266 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
12-08-2022#11262 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)3..3
11-08-2022#11260 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
11-08-2022#11261 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
10-08-2022#11253 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
09-08-2022תחרות חדשה 09-08-22 מושב 1 (רחובות)....
09-08-2022ברומטר שלישי ערב מושב 2 (רחובות)....
09-08-2022#96335 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
09-08-2022#24141 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
08-08-2022ימי שני אחהצ במועדון יולי-אוגוסט מושב 4 (רחובות)4..4
07-08-2022#83958 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)10..10
07-08-2022#96327 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
06-08-2022#83956 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-08-2022#83954 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
04-08-2022#83952 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
04-08-2022#83953 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
03-08-2022ימי רביעי בונוס (נס ציונה)....
03-08-2022#66776 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
02-08-2022ברומטר שלישי ערב מושב 1 (רחובות)....
02-08-2022#66771 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-08-2022ימי שני אחהצ במועדון יולי-אוגוסט מושב 3 (רחובות)3..3
01-08-2022#53211 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
31-07-2022#66766 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
29-07-2022#41643 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)3..3
28-07-2022#41642 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
28-07-2022#41646 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
27-07-2022#41639 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-07-2022#22615 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-07-2022#41640 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
25-07-2022#22614 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
24-07-2022#22628 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
23-07-2022#22625 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו2,04719.2,237
31-07-2022ראשון אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
30-07-2022ארצית ע"ש רוני שחם ז"ל בונוס (נס ציונה)....
30-07-2022ארצית ע"ש רוני שחם ז"ל מושב 1 (נס ציונה)....
30-07-2022ארצית ע"ש רוני שחם ז"ל מושב 2 (נס ציונה)1..1
29-07-2022שישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)3..3
28-07-2022חמישי ערב במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
28-07-2022חמישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
27-07-2022רביעי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-07-2022שלישי אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
26-07-2022שלישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
25-07-2022שני בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
25-07-2022שני אחהצ חד פעמי 25.07.22 מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
24-07-2022סימולטנית ארצית יולי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)31.13
24-07-2022ראשון בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
23-07-2022שבת בבוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
22-07-2022שישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
21-07-2022חמישי ערב במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
21-07-2022חמישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
20-07-2022רביעי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
19-07-2022שלישי אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
19-07-2022שלישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
18-07-2022ימי שני אחהצ במועדון יולי-אוגוסט מושב 2 (רחובות)....
18-07-2022שני בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
17-07-2022ראשון אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
17-07-2022ראשון בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
16-07-2022שבת בבוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
15-07-2022שישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
14-07-2022חמישי ערב במחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
14-07-2022חמישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
13-07-2022רביעי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
12-07-2022שלישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
11-07-2022פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי)....
10-07-2022ראשון אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
10-07-2022ראשון בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
09-07-2022פסטיבל 54 - זוגות נשים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
08-07-2022פסטיבל 54 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)....
07-07-2022חמישי ערב במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
07-07-2022חמישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
06-07-2022רביעי ערב - יולי - אוגוסט מושב 1 (רחובות)....
06-07-2022רביעי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-07-2022שלישי אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)3..3
05-07-2022שלישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
04-07-2022ימי שני אחהצ במועדון יולי-אוגוסט מושב 1 (רחובות)4..4
04-07-2022שני בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
04-07-2022שני בוקר בונוס (נס ציונה)....
03-07-2022ראשון אחהצ במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
03-07-2022ימי ראשון בוקר יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-07-2022שישי בוקר במחשב יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
30-06-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
30-06-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
30-06-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
30-06-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
29-06-2022רביעי - ערב - מאי - יוני מושב 7 (רחובות)....
29-06-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)7..7
29-06-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
28-06-2022שלישי אחה"צ מחודש מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
28-06-2022שלישי אחה"צ מחודש מאי יוני מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
28-06-2022שלישי אחהצ במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
28-06-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
28-06-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
27-06-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 8 (רחובות)....
27-06-2022שני בוקר במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
27-06-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-06-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
26-06-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-06-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
26-06-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
25-06-2022 שבת בוקר במחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)4..4
25-06-2022 שבת בוקר במחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
24-06-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
24-06-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני בונוס (מועדון הברידג' רחובות)8..8
23-06-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
23-06-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
22-06-2022ימי רביעי בוקר מושב 1 (נס ציונה)5..5
21-06-2022שלישי אחה"צ מחודש מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
21-06-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
20-06-2022שני אחה"צ חד פעמי 20.06.22 מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
20-06-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
19-06-2022סימולטנית ארצית יוני 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
19-06-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
18-06-2022ארצית מועדון בית מכבי ראשון לציון בונוס (ראשל"צ - בית מכבי)....
18-06-2022ארצית מועדון בית מכבי ראשון לציון מושב 1 (ראשל"צ - בית מכבי)....
17-06-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)....
16-06-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)....
16-06-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)....
15-06-2022רביעי - ערב - מאי - יוני מושב 6 (רחובות)....
15-06-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
14-06-2022שלישי אחה"צ מחודש מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)4..4
14-06-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
13-06-2022שני בוקר מושב 4 (נס ציונה)4..4
13-06-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 7 (רחובות)5..5
12-06-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
12-06-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)4..4
10-06-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
09-06-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
08-06-2022רביעי - ערב - מאי - יוני מושב 5 (רחובות)....
08-06-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
07-06-2022שלישי אחה"צ מחודש מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
07-06-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
06-06-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 6 (רחובות)3..3
06-06-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
05-06-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-06-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
04-06-2022 שבת בוקר במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
03-06-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
02-06-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
02-06-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-06-2022רביעי - ערב - מאי - יוני מושב 4 (רחובות)....
01-06-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)4..4
31-05-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
30-05-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 5 (רחובות)....
30-05-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
29-05-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
29-05-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
28-05-2022 שבת בוקר במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
27-05-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
26-05-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-05-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
25-05-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
24-05-2022שלישי אחהצ במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
23-05-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)4..4
22-05-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
22-05-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
20-05-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
19-05-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
19-05-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
18-05-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
17-05-2022שלישי אחהצ במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
17-05-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
16-05-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 3 (רחובות)4..4
16-05-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
15-05-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
15-05-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)5..5
14-05-2022 שבת בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
13-05-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
12-05-2022חמישי ערב במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
12-05-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
11-05-2022רביעי בוקר במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
10-05-2022שלישי אחהצ במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
10-05-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
09-05-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 2 (רחובות)....
09-05-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
08-05-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
07-05-2022 שבת בוקר במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
06-05-2022שישי בוקר מחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-05-2022חמישי ערב במחשב 05.05.22 מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-05-2022חמישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
03-05-2022שלישי בוקר במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
03-05-2022#76928 Pairs BRIDGE CLUB REHOVOT מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
02-05-2022שני אחהצ במועדון מאי יוני מושב 1 (רחובות)2..2
02-05-2022שני בוקר במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-05-2022ראשון אחהצ במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-05-2022ראשון בוקר במחשב מאי יוני מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,92717.2,097
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח