Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
פולק גו
מס. חבר: 23835תואר: אמן בכירסניף: ת"א - בית הלוחם אפקה

נכון לתאריך: 19-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 7,869177810,039
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר ארד) .33.330
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
19-06-2021#84615 moshavot poleg ramhash hasharon מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
18-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
18-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
16-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
15-06-2021ימי חמישי ערב יוני מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
14-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
13-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
12-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
11-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
11-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-06-2021ימי חמישי ערב יוני מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
09-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
08-06-2021ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)16..16
07-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
06-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
05-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
05-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
04-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
04-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
03-06-2021ימי חמישי ערב מאי מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
02-06-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
01-06-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו7,76517789,935
31-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)1..1
30-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)7..7
30-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)6..6
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)....
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)12..12
29-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)3..3
28-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
28-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
28-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)10..10
28-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)9..9
27-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
27-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
26-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
26-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
25-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
25-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
24-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
23-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
22-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
21-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
21-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)5..5
20-05-2021#70278 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
20-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
19-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
18-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
17-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
16-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
15-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)14..14
15-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
15-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
14-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)9..9
13-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
12-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
11-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
08-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
07-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
06-05-2021#29822 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
06-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
05-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
04-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
03-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)8..8
02-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
01-05-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
30-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)13..13
30-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)5..5
29-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
28-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
28-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 4 (פסטיבל בינלאומי).4.40
26-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
25-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)7..7
25-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
24-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות גברים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).4.40
23-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)4..4
22-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
21-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
21-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
21-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
20-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
20-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
19-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)5..5
18-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)4..4
17-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
16-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)9..9
15-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
14-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)8..8
13-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)7..7
12-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)7..7
11-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
09-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)5..5
08-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
07-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
06-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
05-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
04-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
02-04-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
01-04-2021#25630 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)4..4
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)14..14
31-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)3..3
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)10..10
30-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
29-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)....
29-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)12..12
29-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)5..5
28-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)9..9
28-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
27-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-03-2021ימי שבת במרץ 2021 בונוס (ראשון לציון)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
26-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)6..6
25-03-2021#56686 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)5..5
25-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)9..9
25-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
25-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)7..7
24-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
23-03-2021#35618 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
23-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
22-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
21-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
21-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)5..5
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
20-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
19-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
18-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
17-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
17-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)7..7
16-03-2021#66430 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)7..7
16-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
16-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)8..8
15-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)6..6
14-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
14-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)6..6
13-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
12-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
12-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
11-03-2021#15858 moshavot poleg ramhash hasharon NO ROB מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)6..6
10-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)7..7
10-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)5..5
09-03-2021#94878 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
09-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
09-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
08-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
08-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)8..8
07-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
07-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)7..7
06-03-2021ימי שבת במרץ 2021 מושב 1 (ראשון לציון)4..4
05-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ששי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
04-03-2021#43234 moshavot poleg ramhash hasharon SWISS TEAMS בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
04-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
03-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)5..5
03-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
02-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
01-03-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)8..8
  נקודות אמן - יתרת פתיחה7,18016989,270
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח