array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
נחום ארז
מס. חבר: 22567תואר: אמן בכירסניף: ת"א - בית הלוחם אפקה

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,150249.7,640
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר ארד) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
21-05-2022גביע האביב 2022 מושב 1 (רמת השרון)....
18-05-2022יום שלישי בוקר מאי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
18-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
18-05-2022יום רביעי בוקר מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
17-05-2022ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)3..3
15-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
12-05-2022ימי חמישי בית הלוחם מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)11..11
11-05-2022יום רביעי ערב פרס כספי מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
10-05-2022ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
07-05-2022ארצית טבעון ועמק יזראל מושב 1 (עמק יזרעאל)....
01-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,107249.7,597
28-04-2022ימי חמישי-ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
28-04-2022ימי חמישי-ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
26-04-2022ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
26-04-2022ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
20-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
14-04-2022ימי חמישי-ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
13-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
12-04-2022ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
10-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
07-04-2022ימי חמישי-ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
06-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
05-04-2022ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)3..3
03-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
31-03-2022ימי חמישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
30-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
29-03-2022ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
29-03-2022ימי שלישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
25-03-2022ארצית מועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)12.21
24-03-2022ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
23-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
22-03-2022ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)6..6
15-03-2022ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
10-03-2022ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
09-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
08-03-2022ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
06-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)6..6
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
03-03-2022ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)6..6
02-03-2022יום רביעי ערב פרס כספי מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
01-03-2022ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-02-2022ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)6..6
15-02-2022ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
13-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
09-02-2022יום רביעי ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-02-2022ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה4,857247.7,327
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח