Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
כהן איציק
מס. חבר: 22412תואר: אמן זהבסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 20-04-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 3,802102.4,822
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .48.480
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
20-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
19-04-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 3 (ר"ג - מרום נווה)2..2
18-04-2021יום ראשון בוקר אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
12-04-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)....
12-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
11-04-2021יום ראשון בוקר אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-04-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)10..10
07-04-2021יום רביעי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
06-04-2021יום שלישי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
04-04-2021יום ראשון בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו3,768102.4,788
31-03-2021יום רביעי בוקר גבעתיים מרץ בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-03-2021יום רביעי בוקר גבעתיים מרץ מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
30-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
30-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
24-03-2021יום רביעי בוקר גבעתיים מרץ מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
21-03-2021יום ראשון בוקר גבעתיים מרץ מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
18-03-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
18-03-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)6..6
16-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
14-03-2021יום ראשון בוקר גבעתיים מרץ מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
11-03-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)5..5
09-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
07-03-2021יום ראשון בוקר גבעתיים מרץ מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
02-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,717102.4,737
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח