Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אלקלעי משה
מס. חבר: 21482תואר: אמן בכירסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 26-10-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 9,648244.12,088
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר ארד) .6.60
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
26-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
26-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
26-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
25-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
25-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
25-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
24-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
23-10-2021סימולטנית אונליין 23.10.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
23-10-2021שבת בוקר 10/21 מושב 4 (ראשון לציון)....
23-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
22-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
21-10-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
21-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
20-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
20-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
19-10-2021ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהריים - אוקטובר נובמבר 2021 מושב 3 (ירושלים)1..1
19-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
18-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
18-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
12-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
12-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
11-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
10-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
10-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
09-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
09-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
09-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
08-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
08-10-2021שישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
07-10-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
07-10-2021יום חמישי אחהצ אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
06-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
06-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
05-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
05-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
04-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
03-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
03-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
02-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
02-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
01-10-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו9,584244.12,024
30-09-2021יום חמישי אחהצ ספטמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-09-2021יום חמישי אחהצ ספטמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
30-09-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
29-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
29-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
28-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
28-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
28-09-2021שלישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
27-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
27-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
26-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
26-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
25-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)2..2
25-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
25-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
25-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
24-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
24-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
23-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
23-09-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
22-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
21-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
21-09-2021שלישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
20-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
20-09-2021שני בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)5..5
19-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
19-09-2021מחשב ראשון בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
18-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
18-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
17-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
17-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
17-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
14-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
14-09-2021ירושלים אונליין - שלישי בוקר - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 6 (ירושלים)....
13-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
12-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
12-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
11-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
11-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
10-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
09-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
08-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
08-09-2021רביעי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)....
07-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
07-09-2021שלישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
06-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
05-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
04-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
04-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
03-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
02-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
02-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
02-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
02-09-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
01-09-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)....
31-08-2021ירושלים אונליין - שלישי בוקר - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 5 (ירושלים)3..3
31-08-2021יום ג 8/21 ראשון לציון בונוס (ראשון לציון)....
31-08-2021מחשב שלישי בוקר שיגעון מחשב יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
30-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)5..5
30-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
30-08-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
29-08-2021יום ראשון אחה"צ - אוגוסט אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-08-2021יום ראשון אחה"צ - אוגוסט אונליין מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
29-08-2021יום א יולק ראשון 8/21 בונוס (ראשון לציון)....
29-08-2021מחשב ראשון בוקר שבוע חדש יולי אוגוסט במחשב בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
28-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
28-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
28-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)2..2
28-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
28-08-2021יום שבת 8/21 יולק רשלץ בונוס (ראשון לציון)....
27-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
27-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
27-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)2..2
27-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
26-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
26-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
26-08-2021יום ה 8/21 יולק רשלץ בונוס (ראשון לציון)....
26-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)11..11
26-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)....
25-08-2021יום רביעי אחה"צ - אוגוסט אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
25-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)4..4
25-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
24-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
24-08-2021מחשב שלישי בוקר שיגעון מחשב יולי אוגוסט מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
23-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
22-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
22-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
22-08-2021סימולטנית ארצית אוגוסט 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)31.13
21-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
21-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
20-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
20-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
19-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
19-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)7..7
18-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
18-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
17-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
17-08-2021ירושלים אונליין - שלישי בוקר - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 3 (ירושלים)1..1
16-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
16-08-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)....
15-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
15-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
15-08-2021יום א יולק ראשון 8/21 מושב 3 (ראשון לציון)....
14-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
14-08-2021יום שבת 8/21 יולק רשלץ מושב 2 (ראשון לציון)1..1
13-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
13-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
12-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
12-08-2021יום ה 8/21 יולק רשלץ מושב 2 (ראשון לציון)1..1
12-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)3..3
11-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)4..4
11-08-2021יום ד 8/21 יולק רשלץ מושב 2 (ראשון לציון)....
10-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-08-2021ירושלים אונליין - שלישי בוקר - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 2 (ירושלים)2..2
10-08-2021יום ג 8/21 ראשון לציון מושב 2 (ראשון לציון)....
09-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
09-08-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
08-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
08-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
08-08-2021יום א יולק ראשון 8/21 מושב 2 (ראשון לציון)1..1
07-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
07-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
06-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)3..3
06-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
05-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)4..4
05-08-2021יום ה 8/21 יולק רשלץ מושב 1 (ראשון לציון)1..1
05-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
04-08-2021יום רביעי אחה"צ - אוגוסט אונליין מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
04-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
04-08-2021יום ד 8/21 יולק רשלץ מושב 1 (ראשון לציון)....
03-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
03-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
02-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
02-08-2021יום ב יולק 8/21 מושב 1 (ראשון לציון)4..4
02-08-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
01-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
01-08-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
31-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
31-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
31-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)2..2
31-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)6..6
31-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)....
30-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
30-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)....
30-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
30-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)1..1
29-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)8..8
29-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 5 (פ"ת - אם המושבות)1..1
29-07-2021יום ה בראשון לציון 07/21 בונוס (ראשון לציון)4..4
29-07-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
28-07-2021יום רביעי בוקר יולי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
28-07-2021יום רביעי בוקר יולי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
28-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
28-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
28-07-2021יום ד 07-21 בונוס (ראשון לציון)3..3
27-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
27-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
27-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)5..5
27-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
27-07-2021יום ג 7-21 בונוס (ראשון לציון)....
26-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)3..3
26-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
26-07-2021יום ב בראשון 7-21 בונוס (ראשון לציון)....
26-07-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
25-07-2021יום ראשון בוקר יולי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-07-2021יום ראשון בוקר יולי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)2..2
25-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
24-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
24-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)....
24-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)1..1
23-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
23-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)3..3
22-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 4 (פ"ת - אם המושבות)2..2
22-07-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
21-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
21-07-2021יום ד 07-21 מושב 3 (ראשון לציון)1..1
20-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
20-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
20-07-2021יום ג 7-21 מושב 3 (ראשון לציון)....
19-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-20:00 בונוס (פ"ת - אם המושבות)....
19-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-20:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
19-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)2..2
19-07-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)....
18-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
18-07-2021ימי א 7-21 מושב 3 (ראשון לציון)....
18-07-2021מחשב ראשון בוקר שבוע חדש יולי אוגוסט במחשב מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
17-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)3..3
17-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
16-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
16-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)1..1
15-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 3 (פ"ת - אם המושבות)....
15-07-2021יום ה בראשון לציון 07/21 מושב 3 (ראשון לציון)4..4
15-07-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 3 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
14-07-2021יום רביעי בוקר יולי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
14-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
14-07-2021יום ד 07-21 מושב 2 (ראשון לציון)1..1
13-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
13-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
13-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)3..3
12-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
12-07-2021יום ב בראשון 7-21 מושב 2 (ראשון לציון)4..4
12-07-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
11-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
11-07-2021ימי א 7-21 מושב 2 (ראשון לציון)2..2
11-07-2021מחשב ראשון בוקר שבוע חדש יולי אוגוסט במחשב מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
10-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-20:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)....
10-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
09-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
09-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)1..1
08-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 2 (פ"ת - אם המושבות)2..2
08-07-2021יום ה בראשון לציון 07/21 מושב 2 (ראשון לציון)....
08-07-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)11..11
07-07-2021יום רביעי בוקר יולי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
07-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-רביעי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
07-07-2021יום ד 07-21 מושב 1 (ראשון לציון)4..4
06-07-2021יום שלישי בוקר יולי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
06-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שלישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
05-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)....
05-07-2021יום ב בראשון 7-21 מושב 1 (ראשון לציון)....
05-07-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)....
04-07-2021יום ראשון בוקר יולי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
04-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
04-07-2021ימי א 7-21 מושב 1 (ראשון לציון)2..2
03-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
03-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
02-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-10:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
02-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)1..1
01-07-2021מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-16:00 מושב 1 (פ"ת - אם המושבות)2..2
01-07-2021יום ה בראשון לציון 07/21 מושב 1 (ראשון לציון)4..4
01-07-2021תחרות בBBO חמישי בוקר יולי אוגוסט מושב 1 (רחובות)1..1
01-07-2021תחרות בBBO חמישי בוקר יולי אוגוסט מושב 1 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
  נקודות אמן - יתרת פתיחה9,186243.11,616
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח