Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
זמיר עמי
מס. חבר: 19705תואר: רב אמן כסףסניף: השרון

נכון לתאריך: 19-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,8311,41558950,431
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן זהב) 3,169140.4,569
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
14-06-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
03-06-2021חמישי אחהצ - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
30-05-2021#34794 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,8111,41558950,411
30-05-2021#34794 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
27-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
27-05-2021חמישי אחהצ חודש מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)9..9
23-05-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
02-05-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 3 (פסטיבל בינלאומי).1.10
26-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 2 (פסטיבל בינלאומי).2.20
25-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)2..2
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרויות בוקר מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).2.20
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).3.30
18-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
11-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
04-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-04-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 5 (ת"א - אביבים)10..10
21-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
18-03-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)14..14
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
07-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,7551,40058950,205
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח