Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
גוזלן משה
מס. חבר: 19264תואר: אמןסניף: קריות

נכון לתאריך: 21-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 55511.665
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן ארד) 459.135
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
14-06-2021סוף קורונה במשגב מושב 1 (קריות)....
07-06-2021בוא הקיץ במשגב מושב 6 (קריות)2..2
07-06-2021בוא הקיץ במשגב בונוס (קריות)2..2
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו55111.661
31-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 5 (קריות)2..2
24-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 4 (קריות)....
10-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 3 (קריות)....
03-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 2 (קריות)4..4
26-04-2021בוא הקיץ במשגב מושב 1 (קריות)....
19-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק בונוס (קריות)....
19-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 6 (קריות)....
05-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 4 (קריות)....
22-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 3 (קריות)3..3
15-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 2 (קריות)2..2
08-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 1 (קריות)....
01-03-2021מצפים לשנת 2021 בריאה במשגב בונוס (קריות)....
01-03-2021מצפים לשנת 2021 בריאה במשגב מושב 6 (קריות)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה54011.650
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח