Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אלקבץ אהרן
מס. חבר: 19218תואר: אמן זהבסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 26-10-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 11,714127.12,984
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר) .23.230
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
26-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)1..1
24-10-2021#73208 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
23-10-2021שבת בבוקר ברומטר מושב 4 (חיפה כרמל)....
22-10-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-10-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אליפות המועדון אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
20-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-10-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-10-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-10-2021שבת בבוקר ברומטר מושב 3 (חיפה כרמל)....
16-10-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-10-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
14-10-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אליפות המועדון אוקטובר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
13-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
12-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-10-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-10-2021שבת בבוקר ברומטר מושב 2 (חיפה כרמל)....
08-10-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)7..7
07-10-2021תחרות BBO חמישי אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
07-10-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אליפות המועדון אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-10-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-10-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
03-10-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-10-2021שבת בבוקר ברומטר מושב 1 (חיפה כרמל)....
01-10-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו11,680127.12,950
30-09-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-09-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ספטמבר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
29-09-2021אביבים כרמל ימי רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)2..2
29-09-2021אביבים כרמל ימי רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ספטמבר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)2..2
27-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
25-09-2021שבת בוקר ברומטר - ספטמבר בונוס (חיפה כרמל)....
25-09-2021שבת בוקר ברומטר - ספטמבר מושב 5 (חיפה כרמל)1..1
24-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)2..2
24-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
23-09-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ספטמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
22-09-2021אביבים כרמל ימי רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
21-09-2021ברומטר חג סוכות בונוס (ת"א - אביבים)....
21-09-2021ברומטר חג סוכות מושב 1 (ת"א - אביבים)....
21-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ספטמבר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-09-2021שבת בוקר ברומטר - ספטמבר מושב 4 (חיפה כרמל)....
17-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-09-2021אביבים כרמל ימי רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
14-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
13-09-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
13-09-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
13-09-2021אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
12-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-09-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ספטמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
07-09-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-09-2021 אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
03-09-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-09-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ספטמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-09-2021אביבים כרמל ימי רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
31-08-2021גביע עש רבקה מטוס זל קיץ 2021 בונוס (רעננה)....
31-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)4..4
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים בונוס (ת"א - אביבים)....
30-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 5 (ת"א - אביבים)1..1
29-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)1..1
29-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)5..5
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)1..1
27-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-08-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
26-08-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)11..11
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
24-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
22-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
20-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
19-08-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
13-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-08-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
10-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
06-08-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-08-2021אביבים כרמל חמישי בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
04-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-08-2021אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 בורדים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-08-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
30-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)2..2
30-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
30-07-2021שישי אחה"צ - יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-07-2021שישי אחה"צ - יולי מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט בונוס (ת"א - אביבים)....
29-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
29-07-2021תחרות חמישי בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
28-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)3..3
28-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
27-07-2021גביע עש רבקה מטוס זל קיץ 2021 מושב 4 (רעננה)....
27-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
26-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-07-2021תחרות שני בוקר יולי בונוס (ת"א - אביבים)....
25-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)2..2
25-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
22-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 4 (ת"א - אביבים)....
21-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-07-2021תחרות שני בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
16-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-07-2021אביבים כרמל אונליין חמישי בוקר ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
13-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-07-2021תחרות שני בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-07-2021תחרות חמישי בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-07-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
06-07-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-07-2021אביבים כרמל שני בוקר 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
04-07-2021אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-07-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
01-07-2021תחרות חמישי בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,562127.12,832
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח