Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
כהן אסתר
מס. חבר: 19184תואר: אמן ארדסניף: אשדוד

נכון לתאריך: 29-11-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 1,76730.2,067
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן כסף) .10.100
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
28-11-2021חג האורות מושב 1 (אשדוד)....
27-11-2021ירושלים אונליין - שבת אחר הצהרים ללא רובוטים - אוקטובר נובמבר 2021 מושב 7 (ירושלים)5..5
27-11-2021ירושלים אונליין - שבת אחר הצהרים ללא רובוטים - אוקטובר נובמבר 2021 בונוס (ירושלים)....
25-11-2021חמישי ערב במחשב נובמבר דצמבר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
23-11-2021אליפות המועדונים אשדוד 2021 מושב 3 (אשדוד)....
21-11-2021גמר ג בונוס (אשדוד)....
19-11-2021זוגות פתוחה - אילת 2021 - גמר ג מושב 3 (פסטיבל הים האדום)....
19-11-2021זוגות פתוחה - אילת 2021 - גמר ג בונוס (פסטיבל הים האדום)....
18-11-2021זוגות פתוחה - אילת 2021 מושב 2 (פסטיבל הים האדום)....
17-11-2021זוגות פתוחה - אילת 2021 מושב 1 (פסטיבל הים האדום)1..1
09-11-2021אליפות המועדונים אשדוד 2021 מושב 1 (אשדוד)....
08-11-2021גנט זיצמן ז"ל מושב 2 (אשדוד)....
07-11-2021קבוצות אוקטובר 2021 בונוס (אשדוד)5..5
02-11-2021החרי החגים מושב 6 (אשדוד)....
02-11-2021החרי החגים בונוס (אשדוד)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו1,75530.2,055
31-10-2021מחשב ראשון בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
30-10-2021שבת בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
29-10-2021שישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
28-10-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
26-10-2021החרי החגים מושב 5 (אשדוד)4..4
26-10-2021שלישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
25-10-2021לילי סרגני ז"ל בונוס (אשדוד)....
25-10-2021לילי סרגני ז"ל מושב 6 (אשדוד)....
23-10-2021סימולטנית אונליין 23.10.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
18-10-2021לילי סרגני ז"ל מושב 5 (אשדוד)9..9
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
08-10-2021שישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-10-2021החרי החגים מושב 2 (אשדוד)6..6
03-10-2021אטיאם משה זל בונוס (אשדוד)....
03-10-2021אטיאם משה זל מושב 6 (אשדוד)3..3
02-10-2021שבת בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
30-09-2021מחשב חמישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
28-09-2021שלישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
26-09-2021מחשב ראשון בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
25-09-2021ירושלים אונליין ללא רובוטים - שבת אחר הצהרים - אוגוסט ספטמבר 2021 בונוס (ירושלים)....
24-09-2021שישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 4 (מועדון הברידג' רחובות)....
21-09-2021ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - אוגוסט ספטמבר 2021 בונוס (ירושלים)....
21-09-2021ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 8 (ירושלים)....
19-09-2021אטיאם משה זל מושב 5 (אשדוד)....
18-09-2021ירושלים אונליין ללא רובוטים - שבת אחר הצהרים - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 7 (ירושלים)....
14-09-2021החרי החגים מושב 1 (אשדוד)8..8
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)21.12
10-09-2021שישי בוקר במחשב ספטמבר אוקטובר מושב 2 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
08-09-2021ירושלים אונליין - שלישי אחר הצהרים - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 6 (ירושלים)....
05-09-2021אטיאם משה זל מושב 4 (אשדוד)....
04-09-2021ירושלים אונליין ללא רובוטים - שבת אחר הצהרים - אוגוסט ספטמבר 2021 מושב 5 (ירושלים)....
31-08-2021איבגי יוסף ז"ל בונוס (אשדוד)13..13
31-08-2021מחשב שלישי בוקר שיגעון מחשב יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
31-08-2021איבגי יוסף ז"ל - תיקון בונוס (אשדוד)13..13
30-08-2021לילי סרגני ז"ל מושב 1 (אשדוד)3..3
30-08-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
29-08-2021אטיאם משה זל מושב 3 (אשדוד)....
29-08-2021מחשב ראשון בוקר שבוע חדש יולי אוגוסט במחשב בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
28-08-2021שבת בבוקר יום יפה יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
28-08-2021שבת בבוקר יום יפה יולי אוגוסט מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
27-08-2021שישי בוקר של כיף יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
26-08-2021חמישי ערב מסוכן במחשב יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
26-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)2..2
26-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 9 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
25-08-2021רביעי אחהצ שקט יולי אוגוסט בונוס (מועדון הברידג' רחובות)....
24-08-2021איבגי יוסף ז"ל מושב 5 (אשדוד)6..6
23-08-2021סוזן סלומון ז"ל בונוס (אשדוד)2..2
23-08-2021סוזן סלומון ז"ל מושב 6 (אשדוד)....
22-08-2021סימולטנית ארצית אוגוסט 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
21-08-2021שבת בבוקר יום יפה יולי אוגוסט מושב 8 (מועדון הברידג' רחובות)....
16-08-2021סוזן סלומון ז"ל מושב 5 (אשדוד)....
15-08-2021אטיאם משה זל מושב 2 (אשדוד)....
14-08-2021שבת בבוקר יום יפה יולי אוגוסט מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)1..1
12-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 7 (מועדון הברידג' רחובות)....
10-08-2021איבגי יוסף ז"ל מושב 3 (אשדוד)....
09-08-2021סוזן סלומון ז"ל מושב 4 (אשדוד)....
08-08-2021אטיאם משה זל מושב 1 (אשדוד)....
07-08-2021שבת בבוקר יום יפה יולי אוגוסט מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)....
05-08-2021מחשב חמישי בוקר מחשב יולי אוגוסט מושב 6 (מועדון הברידג' רחובות)2..2
03-08-2021איבגי יוסף ז"ל מושב 2 (אשדוד)10..10
02-08-2021סוזן סלומון ז"ל מושב 3 (אשדוד)3..3
02-08-2021שני בוקר שיגעון יולי אוגוסט מושב 5 (מועדון הברידג' רחובות)....
27-07-2021איבגי יוסף ז"ל - תיקון מושב 1 (אשדוד)4..4
  נקודות אמן - יתרת פתיחה1,65829.1,948
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח