Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
זטלר שילה
מס. חבר: 18863תואר: אמןסניף: קריות

נכון לתאריך: 17-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 88616.1,046
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן ארד) .4.40
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 3 (קריות)....
03-05-2021בוא הקיץ במשגב מושב 2 (קריות)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו88616.1,046
26-04-2021בוא הקיץ במשגב מושב 1 (קריות)3..3
19-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק בונוס (קריות)2..2
19-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 6 (קריות)....
12-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 5 (קריות)....
05-04-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 4 (קריות)5..5
22-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 3 (קריות)....
15-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 2 (קריות)....
08-03-2021פסח במשגב עם תו ירוק מושב 1 (קריות)3..3
01-03-2021מצפים לשנת 2021 בריאה במשגב בונוס (קריות)2..2
01-03-2021מצפים לשנת 2021 בריאה במשגב מושב 6 (קריות)2..2
22-02-2021מצפים לשנת 2021 בריאה במשגב מושב 5 (קריות)....
15-02-2021מצפים לשנת 2021 בריאה במשגב מושב 4 (קריות)3..3
  נקודות אמן - יתרת פתיחה86616.1,026
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח