Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
לבינסקי יעל
מס. חבר: 18016תואר: אמן כסףסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 29-11-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,71275.7,462
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) .5.50
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
28-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-11-2021ימי חמישי -ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)12..12
25-11-2021ימי חמישי -ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)7..7
24-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
23-11-2021אליפות המועדון מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
21-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
18-11-2021ימי חמישי -ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
17-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
16-11-2021אליפות המועדון מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
14-11-2021סימולטנית ארצית נובמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
14-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-11-2021ימי חמישי -ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)9..9
10-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
09-11-2021אליפות המועדון מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
07-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
03-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
02-11-2021אליפות המועדון מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,66973.7,399
31-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-10-2021ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
28-10-2021ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)8..8
27-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
27-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-10-2021ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
26-10-2021ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
25-10-2021יום שני אחהצ אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
21-10-2021ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
20-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
19-10-2021ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
17-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
16-10-2021אביבים בונוס (ת"א - אביבים)....
16-10-2021אביבים מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
15-10-2021אביבים מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
14-10-2021אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
12-10-2021ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
11-10-2021יום שני אחהצ אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
07-10-2021ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
06-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
05-10-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
04-10-2021יום שני אחהצ אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
03-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-09-2021ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
30-09-2021ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
29-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
24-09-2021ארצית ע"ש אירית קרביץ ז"ל 2021 בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-09-2021ארצית ע"ש אירית קרביץ ז"ל 2021 מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
22-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
14-09-2021יום שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
09-09-2021ימי חמישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
02-09-2021ימי חמישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
02-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
02-09-2021יום ראשון בוקר ספטמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
01-09-2021יום רביעי בוקר ספטמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
31-08-2021ימי שלישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
31-08-2021ימי שלישי ערב מושב 5 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
30-08-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
30-08-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 5 (ר"ג - מרום נווה)....
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
29-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-08-2021ימי חמישי ערב בונוס (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
26-08-2021ימי חמישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)4..4
25-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
25-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-08-2021ימי שלישי ערב מושב 4 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
22-08-2021סימולטנית ארצית אוגוסט 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)31.13
19-08-2021ימי חמישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
18-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
17-08-2021ימי שלישי ערב מושב 3 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
15-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
11-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
10-08-2021ימי שלישי ערב מושב 2 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
08-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
04-08-2021יום רביעי בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
03-08-2021ימי שלישי ערב מושב 1 (ת"א - בית הלוחם אפקה)....
01-08-2021יום ראשון בוקר אוגוסט גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,58172.7,301
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח