array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אלון אדל
מס. חבר: 17028תואר: אמן בכיר ארדסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 4,03031127,240
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר כסף) .34.340
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
15-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).8.80
08-05-2022סימולטנית מאי - גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)19..19
07-05-2022ארצית טבעון ועמק יזראל מושב 1 (עמק יזרעאל)....
01-05-2022יום ראשון ערב מאי גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו4,01130227,131
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
10-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)11.11
03-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
25-03-2022ארצית מועדון אביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)12.21
13-03-2022סימולטנית ארצית מרץ 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)22.22
06-03-2022יום ראשון ערב גבעתיים מרס מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 1 (מחוז מרכז)6..6
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - מחוז מרכז מושב 2 (מחוז מרכז)....
05-03-2022מוקדמות אליפות מעורבים 2022 - משולב מחוזי בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
26-02-2022FEB SHABATT BOKER בונוס (ראשון לציון)....
26-02-2022FEB SHABATT BOKER מושב 4 (ראשון לציון)1..1
13-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)13..13
06-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה3,92729726,997
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח