Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
מיימון סאייג
מס. חבר: 17025תואר: אמן בכיר כסףסניף: רמת גן - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 12-04-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,7264241911,916
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן בכיר זהב) .1.10
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-04-2021יום ראשון ערב אפריל גבעתיים מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)3..3
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
06-04-2021סמולטנית אפריל רמת גן מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,7234241911,913
07-03-2021יום ראשון ערב מרץ מושב 1 (רמת גן - ברידג' 4 פאן)....
05-03-2021אליפות ישראל טופ-בוטום אונליין - חצי הגמר מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,7234241911,913
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח