דו"ח נקודות אמן
בלאט לובומיר
מס. חבר: 16453תואר: אמן בכיר זהבסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 22-07-24מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 12,1503922717,420
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .273.2,730
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
22-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
22-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
21-07-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
19-07-2024#3007 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)14..14
19-07-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-07-2024אביבים כרמל שלישי בוקר יולי מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
15-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
14-07-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
14-07-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
12-07-2024#80040 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
12-07-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-07-2024#6389 Pairs avivim carmel no robots מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
10-07-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-07-2024אביבים כרמל שלישי בוקר יולי מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
08-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
08-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)11..11
07-07-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-07-2024#53212 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)14..14
05-07-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
04-07-2024חמישי אחהצ ללא רובוט - יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-07-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
02-07-2024אביבים כרמל שלישי בוקר יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
02-07-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יולי מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-07-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
01-07-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
30-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
28-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)4..4
26-06-2024#45887 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו12,0213922717,291
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)3..3
28-06-2024#58184 Pairs avivim carmel + booklet מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
27-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)8..8
27-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
27-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
27-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-06-2024#45887 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
25-06-2024#45880 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)8..8
25-06-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
24-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
23-06-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
21-06-2024#418 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)....
21-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
20-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
20-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-06-2024אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-06-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
18-06-2024#19632 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
17-06-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
17-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
16-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
14-06-2024#74475 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)7..7
14-06-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
13-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
13-06-2024אביבים כרמל חמישי בוקר יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
11-06-2024#93632 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
11-06-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ יוני מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
10-06-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-06-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-06-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
07-06-2024#47961 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (חיפה - ברידג' מחניים)1..1
06-06-2024אביבים כרמל חמישי אחה"צ ללא רובוט - יוני מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
05-06-2024פסטיבל 56 - זוגות פתוחה - גמר ב בונוס (פסטיבל בינלאומי)..150
05-06-2024פסטיבל 56 - זוגות פתוחה - גמר ב מושב 3 (פסטיבל בינלאומי)2..2
04-06-2024פסטיבל 56 - זוגות פתוחה מוקדמות מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
04-06-2024פסטיבל 56 - זוגות פתוחה מוקדמות מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)1..1
02-06-2024פסטיבל 24 - קבוצות BAM בונוס (פסטיבל בינלאומי)96.69
01-06-2024פסטיבל 56 - זוגות IMP בונוס (פסטיבל בינלאומי)....
01-06-2024פסטיבל 56 - זוגות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
01-06-2024פסטיבל 56 - זוגות IMP מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)....
31-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח חלוקות בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2024אביבים כרמל חמישי בוקר מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
30-05-2024פסטיבל 56 - זוגות מעורבים בונוס (פסטיבל בינלאומי).2.20
30-05-2024פסטיבל 56 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)3..3
30-05-2024פסטיבל 56 - זוגות מעורבים מושב 2 (פסטיבל בינלאומי)....
29-05-2024אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
28-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי בונוס (ת"א - אביבים)....
28-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
28-05-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)....
27-05-2024#41112 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
27-05-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות בונוס (ת"א - אביבים)....
27-05-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
26-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
26-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
23-05-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
22-05-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
21-05-2024#18669 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)11..11
21-05-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
20-05-2024#8248 Pairs avivim carmel barometer מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
20-05-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
20-05-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)9..9
19-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
17-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח חלוקות מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
16-05-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-05-2024אביבים כרמל חמישי בוקר מאי מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-05-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
12-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח חלוקות מושב 2 (ת"א - אביבים)6..6
09-05-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-05-2024אביבים כרמל חמישי בוקר מאי מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-05-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
07-05-2024אביבים כרמך שלישי אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
07-05-2024אביבים כרמל שלישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
06-05-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
05-05-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)4..4
05-05-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
03-05-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
02-05-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
02-05-2024אביבים כרמל חמישי בוקר מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
30-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
30-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 5 (ת"א - אביבים)4..4
30-04-2024אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
30-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
28-04-2024אביבים כרמל ראשון בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים בונוס (ת"א - אביבים)11..11
26-04-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)8..8
25-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל בונוס (ת"א - אביבים)12..12
25-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
25-04-2024אביבים כרמל ימישי בוקר אפריל בונוס (ת"א - אביבים)8..8
25-04-2024אביבים כרמל ימישי בוקר אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)7..7
24-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
22-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
21-04-2024#96689 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
21-04-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
21-04-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
20-04-2024אביבים כרמל ברומטר שבת בוקר - אפריל 2024 מושב 3 (חיפה - ברידג' מחניים)3..3
19-04-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
18-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
18-04-2024אביבים כרמל ימישי בוקר אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)5..5
17-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)8..8
16-04-2024#77254 Pairs avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
16-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
16-04-2024אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
15-04-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
15-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
14-04-2024אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
14-04-2024אביבים כרמל ראשון בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
12-04-2024אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
11-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-04-2024אביבים כרמל ימישי בוקר אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)5..5
10-04-2024אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
09-04-2024אביבים כרמל שלישי אחה"צ אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-04-2024אביבים כרמל שלישי בוקר אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)8..8
08-04-2024אביבים כרמל ברומטר שני אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
08-04-2024אביבים כרמל שני בוקר תחרות מהירה 21 לוחות מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
04-04-2024אביבים כרמל חמישי אחהצ - אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-04-2024אביבים כרמל ימישי בוקר אפריל מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה11,6713842616,811
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח