Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ברודובסקי רומן
מס. חבר: 16321תואר: רב אמןסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 26-10-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 4,4369926717,706
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) 1,564123.2,794
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)9..9
10-10-2021סימולטנית אוקטובר גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)12..12
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו4,4159876717,635
29-09-2021יום רביעי ערב ספטמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-09-2021יום ראשון ערב ספטמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
24-09-2021ארצית ע"ש אירית קרביץ ז"ל 2021 בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
24-09-2021ארצית ע"ש אירית קרביץ ז"ל 2021 מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)23.32
22-09-2021יום רביעי ערב ספטמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
19-09-2021יום ראשון ערב ספטמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
12-09-2021סימולטנית ארצית ספטמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1813.148
29-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
29-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)14..14
25-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
22-08-2021סימולטנית ארצית אוגוסט 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)126.72
15-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
11-08-2021יום רביעי ערב אוגוסט מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
08-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
06-08-2021גביע המדינה לקבוצות 2021 - מוקדמות א (שישי) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)84.48
01-08-2021יום ראשון ערב גבעתיים אוגוסט מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
28-07-2021יום רביעי ערב יולי גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-07-2021יום רביעי ערב יולי גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).13.130
25-07-2021סימולטנית ארצית יולי 2021 - מקומיות מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)15..15
  נקודות אמן - יתרת פתיחה4,2659486717,095
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח