array(0) { }  Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ברודובסקי רומן
מס. חבר: 16321תואר: רב אמןסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 21-05-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 4,5511,0256718,151
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) 1,44990.2,349
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
08-05-2022סימולטנית ארצית מאי 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).2.20
08-05-2022סימולטנית מאי - גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).10.100
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו4,5511,0136718,031
24-04-2022יום ראשון ערב אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-04-2022יום רביעי ערב פרס אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
17-04-2022יום ראשון ערב אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
08-04-2022סימולטנית ארצית בוקר אפריל 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)1710.117
27-02-2022יום ראשון ערב פברואר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).5.50
20-02-2022סימולטנית ארצית פברואר 2022 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)9..9
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
11-02-2022ארצית ברידג' 4 פאן מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
06-02-2022יום ראשון ערב פברואר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
  נקודות אמן - יתרת פתיחה4,5149986717,844
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח