Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
פרץ אביבה
מס. חבר: 163תואר: רב אמןסניף: ת"א - כיכר המדינה

נכון לתאריך: 08-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 23,0719393934,411
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .31113,160
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
04-05-2021יום שלישי בוקר מאי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
03-05-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)4..4
02-05-2021יום ראשון בוקר - מאי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)17..17
27-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
26-04-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
25-04-2021יום ראשון בוקר אפריל מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
25-04-2021יום ראשון בוקר אפריל בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
20-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
12-04-2021יום שלישי בוקר גבעתיים אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
12-04-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)4..4
06-04-2021יום שלישי בוקר אפריל מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
05-04-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו23,0209393934,360
30-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
30-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
23-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
22-03-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)4..4
22-03-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 3 (ר"ג - מרום נווה)5..5
18-03-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
16-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
15-03-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)....
11-03-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)....
09-03-2021יום שלישי בוקר מרס גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
08-03-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)9..9
  נקודות אמן - יתרת פתיחה22,9779393934,317
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח