Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
פרץ אביבה
מס. חבר: 163תואר: רב אמןסניף: ת"א - כיכר המדינה

נכון לתאריך: 27-01-22מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 23,6199403934,969
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן ארד) .31013,150
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
10-01-2022שני - אחר הצהריים - מרום נוה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)3..3
03-01-2022שני - אחר הצהריים - מרום נוה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו23,6169403934,966
30-12-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
30-12-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 3 (ר"ג - מרום נווה)6..6
29-12-2021יום רביעי בוקר דצמבר גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-12-2021יום ראשון בוקר דצמבר גבעתיים בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
26-12-2021יום ראשון בוקר דצמבר גבעתיים מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
19-12-2021יום ראשון בוקר דצמבר גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
19-12-2021סימולטנית ארצית דצמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
16-12-2021חמישי - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)....
15-12-2021יום רביעי בוקר דצמבר גבעתיים מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
13-12-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
13-12-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)10..10
12-12-2021יום ראשון בוקר דצמבר גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)4..4
09-12-2021אליפות מועדון - מרום נווה - רמת גן - 2021 בונוס (ר"ג - מרום נווה)....
09-12-2021אליפות מועדון - מרום נווה - רמת גן - 2021 מושב 6 (ר"ג - מרום נווה)....
08-12-2021יום רביעי בוקר דצמבר גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
06-12-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)9..9
05-12-2021יום ראשון בוקר דצמבר גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
01-12-2021יום רביעי בוקר דצמבר גבעתיים מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
28-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
24-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
24-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
22-11-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)6..6
22-11-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 4 (ר"ג - מרום נווה)....
17-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
14-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)3..3
14-11-2021סימולטנית ארצית נובמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
10-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
08-11-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)9..9
07-11-2021יום ראשון בוקר נובמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)1..1
03-11-2021יום רביעי בוקר נובמבר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
01-11-2021שני - אחר הצהריים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)8..8
31-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)10..10
31-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 5 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
27-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)7..7
27-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)6..6
25-10-2021שני - אחר הצהרים - מרום נווה - רמת גן בונוס (ר"ג - מרום נווה)3..3
25-10-2021שני - אחר הצהרים - מרום נווה - רמת גן מושב 4 (ר"ג - מרום נווה)4..4
24-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 4 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)15..15
20-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)8..8
17-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
13-10-2021יום רביעי בוקר אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)2..2
11-10-2021שני - אחר הצהרים - מרום נווה - רמת גן מושב 2 (ר"ג - מרום נווה)....
10-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)31.13
04-10-2021שני - אחר הצהרים - מרום נווה - רמת גן מושב 1 (ר"ג - מרום נווה)6..6
03-10-2021יום ראשון בוקר אוקטובר מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה23,4469393934,786
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח