Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
בליצבלאו ויקי
מס. חבר: 16105תואר: אמן כסףסניף: קריות

נכון לתאריך: 11-05-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 5,43058.6,010
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(אמן זהב) .22.220
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
11-05-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
08-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-05-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחי ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
05-05-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
03-05-2021אביבים כרמל ימי שני בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-05-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מאי מושב 1 (ת"א - אביבים)3..3
01-05-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)6..6
30-04-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-04-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים בונוס (ת"א - אביבים)4..4
28-04-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
28-04-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-04-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)6..6
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
25-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל בונוס (ת"א - אביבים)....
24-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
24-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
23-04-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
21-04-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
20-04-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
18-04-2021פתיחת המועדון מושב 1 (קריות)....
12-04-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 2 (ת"א - אביבים)1..1
11-04-2021אביבים כרמל ראשון אחה"צ אפריל מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-04-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
02-04-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו5,39157.5,961
31-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
30-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)3..3
30-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 5 (ת"א - אביבים)2..2
29-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר חג הפסח בונוס (ת"א - אביבים)....
28-03-2021אביבים כרמל אונליין ברומטר חג הפסח מושב 1 (ת"א - אביבים)....
26-03-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים בונוס (ת"א - אביבים)....
26-03-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים בונוס (ת"א - אביבים)....
24-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
21-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
21-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-03-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-03-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
17-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
16-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
15-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
13-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-03-2021אביבים כרמל מוקדמות אליפות מעורבים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-03-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
07-03-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
06-03-2021אביבים כרמל שבת אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)9..9
05-03-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוחים מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
04-03-2021חמישי אחהצ מרץ ללא רובוט מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-03-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-03-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
01-03-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל ראשון בוקר עם 2 ידיים מנותחות מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
28-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
27-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
27-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)6..6
26-02-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים בונוס (ת"א - אביבים)2..2
26-02-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 4 (ת"א - אביבים)5..5
25-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
24-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר בונוס (ת"א - אביבים)....
23-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
22-02-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
22-02-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
22-02-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)....
20-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-02-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
18-02-2021אביבים כרמל חמישי בוקר ללא רובוטים מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
14-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-02-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
10-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)2..2
09-02-2021שלישי בוקר חודש פברואר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
08-02-2021אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 2 (ת"א - אביבים)4..4
07-02-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-02-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-02-2021אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ניתוח ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-02-2021חמישי אחהצ ללא רובוט פברואר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-02-2021אביבים כרמל אונליין רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
02-02-2021אביבים כרמל אונליין שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-02-2021אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות בונוס (ת"א - אביבים)1..1
31-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
30-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
30-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
29-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 בונוס (ת"א - אביבים)....
28-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
28-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים בונוס (ת"א - אביבים)....
27-01-2021#75619 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
27-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
27-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 4 (ת"א - אביבים)....
26-01-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים בונוס (ת"א - אביבים)....
25-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
24-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 4 (ת"א - אביבים)....
23-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 4 (ת"א - אביבים)3..3
22-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 4 (ת"א - אביבים)2..2
21-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 3 (ת"א - אביבים)....
20-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 3 (ת"א - אביבים)....
19-01-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 3 (ת"א - אביבים)3..3
17-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 3 (ת"א - אביבים)4..4
17-01-2021אביבים כרמל אונליין ראשון אחה"צ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
16-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
15-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 3 (ת"א - אביבים)2..2
14-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 2 (ת"א - אביבים)....
14-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
13-01-2021#24323 Ind. avivim carmel ind מושב 1 (ת"א - אביבים)....
13-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 2 (ת"א - אביבים)....
12-01-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
11-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר משחק מהיר מושב 2 (ת"א - אביבים)....
10-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 2 (ת"א - אביבים)....
09-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 2 (ת"א - אביבים)....
07-01-2021חמישי אחהצ ללא רובוט ינואר 2021 מושב 1 (ת"א - אביבים)....
07-01-2021מועדון אביבים כרמל מוקדמות אליפות אימפים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
06-01-2021#55820 Ind. avivim carmel singels מושב 1 (ת"א - אביבים)1..1
06-01-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-01-2021שלישי בוקר ינואר 2021 מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-01-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
04-01-2021מועדון אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
03-01-2021אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות מושב 1 (ת"א - אביבים)15..15
02-01-2021אביבים כרמל שבת אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-01-2021מועדון אביבים כרמל שישי בוקר כולל חוברת ידיים מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
  נקודות אמן - יתרת פתיחה5,29357.5,863
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח