Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
אלספל חנן
מס. חבר: 16044תואר: רב אמן ארדסניף: ת"א - אביבים

נכון לתאריך: 25-11-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 8,1331,1687723,663
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן כסף) .832239,470
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
24-11-2021רביעי ערב מושב 3 (רמת השרון)....
22-11-2021אביבים כרמל שני אחהצ ברומטר אימפ מושב 4 (ת"א - אביבים)1..1
14-11-2021סימולטנית ארצית נובמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
14-11-2021סימולטנית ארצית נובמבר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)4..4
10-11-2021רביעי ערב מושב 2 (רמת השרון)5..5
08-11-2021תחרות שני בוקר נובמבר מושב 2 (ת"א - אביבים)11..11
07-11-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
05-11-2021ארצית ע"ש נורית ונח מעוז מושב 1 (ירושלים)....
05-11-2021ארצית ע"ש נורית ונח מעוז בונוס (ירושלים)....
03-11-2021רביעי ערב מושב 1 (רמת השרון)12..12
01-11-2021תחרות שני בוקר נובמבר מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו8,0951,1677723,615
31-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
31-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 5 (ת"א - אביבים)....
28-10-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)....
28-10-2021תחרויות ברומטר אוקטובר כפר סבא בונוס (כפר סבא)7..7
26-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים)....
26-10-2021אביבים כרמל שלישי בוקר אוקטובר מושב 4 (ת"א - אביבים)....
25-10-2021תחרות שני בוקר אוקטובר בונוס (ת"א - אביבים)....
25-10-2021תחרות שני בוקר אוקטובר מושב 4 (ת"א - אביבים)4..4
20-10-2021ימי רביעי ערב מושב 3 (רמת השרון)15..15
19-10-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
18-10-2021תחרות שני בוקר אוקטובר מושב 3 (ת"א - אביבים)7..7
17-10-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
14-10-2021ברומטר נושא פרסים כספיים בכפר סבא מושב 1 (כפר סבא)4..4
13-10-2021#22559 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)2..2
10-10-2021סימולטנית ארצית אוקטובר 2021 - משוקלל מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)53.35
08-10-2021ארצית כפר סבא ע"ש יריב בראודה ז"ל בונוס (כפר סבא).2.20
08-10-2021ארצית כפר סבא ע"ש יריב בראודה ז"ל מושב 1 (כפר סבא)1..1
08-10-2021ארצית כפר סבא ע"ש יריב בראודה ז"ל מושב 2 (כפר סבא)3..3
07-10-2021ברומטר נושא פרסים כספיים מושב 1 (כפר סבא)17..17
06-10-2021#73043 Ind. avivim carmel מושב 1 (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
31-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
29-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ בונוס (ת"א - אביבים)....
26-08-2021תחרות חמישי בוקר אוגוסט בונוס (ת"א - אביבים)....
25-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר בונוס (ת"א - אביבים)....
18-08-2021אביבים כרמל רביעי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)....
17-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
17-08-2021אביבים כרמל אונליין שלישי בוקר מושב 3 (ת"א - אביבים)1..1
13-08-2021גביע המדינה לקבוצות - שמינית הגמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
13-08-2021גביע המדינה לקבוצות - רבע גמר בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)....
13-08-2021גביע המדינה לקבוצות - נקודות אמן פלייאוף בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)84.48
12-08-2021חמישי אחהצ - אוגוסט ללא רובוט מושב 2 (ת"א - אביבים)3..3
10-08-2021תחרות ארצית - קאונטרי ראשל"צ - אוגוסט 2021 מושב 1 (ראשל"צ - מרכז ספורט )32.23
07-08-2021גביע המדינה לקבוצות 2021 - מוקדמות ב (שבת) בונוס (התאגדות ישראלית לברידג)126.72
05-08-2021תחרות חמישי בוקר אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)5..5
03-08-2021אביבים כרמל שלישי אחה"צ אוגוסט מושב 1 (ת"א - אביבים)7..7
02-08-2021ברומטר 02/08 - באביבים מושב 1 (ת"א - אביבים)....
01-08-2021אביבים כרמל ראשון אחהצ מושב 1 (ת"א - אביבים)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה7,9891,1507723,339
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח