Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
נביא יהודה
מס. חבר: 15307תואר: אמן בכיר זהבסניף: חיפה כרמל

נכון לתאריך: 29-11-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 10,010597616,280
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .15341,730
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו10,010597616,280
26-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
26-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 5 (חיפה כרמל)....
25-10-2021שני בוקר אוקטובר בונוס (חיפה כרמל)....
18-10-2021שני בוקר אוקטובר מושב 3 (חיפה כרמל)2..2
11-10-2021שני בוקר אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
05-10-2021יום שלישי בוקר ספטמבר -אוקטובר מושב 2 (חיפה כרמל)4..4
05-10-2021יום שלישי בוקר אוקטובר מושב 1 (חיפה כרמל)4..4
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
31-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 5 (חיפה כרמל)5..5
30-08-2021שני בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
26-08-2021חמישי בוקר אוגוסט בונוס (חיפה כרמל)....
24-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 4 (חיפה כרמל)7..7
17-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 3 (חיפה כרמל)....
09-08-2021שני בוקר אוגוסט מושב 2 (חיפה כרמל)....
05-08-2021חמישי בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)6..6
03-08-2021יום שלישי בוקר אוגוסט מושב 1 (חיפה כרמל)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה9,978597616,248
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח