Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות 
דו"ח נקודות אמן
ליבוביץ חיים
מס. חבר: 14691תואר: אמן בכיר זהבסניף: גבעתיים - ברידג' 4 פאן

נכון לתאריך: 17-06-21מקומיותארציותבינ"למשוקלל
  ניקוד מעודכן(לא סופי) 6,5806931914,460
  ניקוד דרוש לתואר הבא:(רב אמן) .12.120
תאריךשם התחרותנקודות אמן זמניות נקודות אמן זמניות:
תחרויות שזמן הערעורים עליהן טרם עבר או שעדיין לא נבדקו ואושרו
מקומיותארציותבינ"למשוקלל הסבר על חישוב ניקוד משוקלל
נקודות האמן מחושבות באופן הבא:
נקודת אמן מקומית = 1 נק' בשקלול
נקודת אמן ארצית = 10 נק' בשקלול
נקודת אמן בינ"ל = 50 נק' בשקלול
13-06-2021יום ראשון ערב יוני מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)11..11
06-06-2021יום ראשון ערב יוני מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
תאריךשם התחרותנקודות שנבדקו ואושרו6,5696931914,449
30-05-2021יום ראשון ערב מאי בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
30-05-2021יום ראשון ערב מאי מושב 3 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
23-05-2021יום ראשון ערב מאי מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)5..5
09-05-2021סימולטנית ארצית מאי 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג)....
02-05-2021יום ראשון ערב מאי מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
26-04-2021פסטיבל אונליין - זוגות Handicap מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
25-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - זוגות מעורבים מושב 1 (פסטיבל בינלאומי).3.30
23-04-2021פסטיבל אונליין 2021 - תחרות IMP מושב 1 (פסטיבל בינלאומי)....
18-04-2021יום ראשון ערב אפריל גבעתיים מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
06-04-2021סימולטנית ארצית אפריל 2021 - משולב מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
31-03-2021יום רביעי ערב מרץ בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
25-03-2021יום חמישי אחה"צ - מרץ אונליין בונוס (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
21-03-2021יום ראשון ערב מרץ מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)9..9
17-03-2021יום רביעי ערב מרץ מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
14-03-2021סימולטנית ארצית 14.3.21 מושב 1 (התאגדות ישראלית לברידג).1.10
11-03-2021יום חמישי אחה"צ - מרץ אונליין מושב 2 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
07-03-2021יום ראשון ערב מרץ מושב 1 (גבעתיים - ברידג' 4 פאן)....
  נקודות אמן - יתרת פתיחה6,5556881914,385
הסבר על שיטת התאריםהסבר על הדוח